Eksempler på understøttende undervisning

Den understøttende undervisning er baseret på, at der er mange måder at lære på samt at det skal være muligt for den enkelte elev at fordybe sig fagligt. Her præsenteres en række konkrete eksempler på hvordan den understøttende undervisning kan finde sted

Hele skolen spiller musik

Den lokale musikskole er rykket ind i den understøttende undervisning, hvor eleverne i en periode får individuel undervisning i at spille på instrumenter.. Målet er, at alle elever får grundlæggende færdigheder og viden indenfor musikken og kan spille et instrument alene og i fællesskab med andre. Elever fra 4. klasse og opefter tilbydes også sammenspil og frit instrumentvalg. Fra børnehaveklassen og til og med 3. klasse underviser den lokale musikskole i violin.

Kan tudser skifte farve? 

7. klasse arbejder med naturfaglige undersøgelser. Målet er at bevise, i hvilket omfang tudser tilpasser sig deres levesteder. I samarbejde med den lokale naturskole får eleverne hjælp til at formulere og undersøge tudsers evne til at skifte farve efter omgivelserne. Forløbet varer i fire uger, og klassen anvender digitale databaser til at opsamle deres resultater.

 

Når jeg flytter hjemmefra 

9. klasse arbejder med privatøkonomi. Målet med forløbet er, at eleverne kan opstille realistiske budgetter, får viden om faste og variable udgifter, samt at de kan sætte privatøkonomi i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg. Eleverne opstiller uddannelsesmæssige og økonomiske mål i en given fremtid. De lærer også om SU-systemet. Den lokale bank er gæstelærer i den understøttende undervisning og viser eleverne, hvordan de kan opstille et budget.

I vores klasse passer vi på hinanden

5. klasse er inde i en svær periode med mange konflikter, uro og magtkampe både drenge og piger imellem. Den understøttende undervisning inddrager klassens tid og klasselæreren arbejder sammen med skolens læringsvejleder indenfor adfærd, kontakt og trivsel (AKT). Målet er at styrke elevernes selvværd og øge deres viden om fællesskab og mobning.

Mig og min familie

Børnehaveklassen arbejder med at øge elevernes selvværd og forståelsen for, at familier kan have forskellige værdier. I en periode bruges den understøttende undervisning til at lære om familiers forskellighed og hvilke gode egenskaber, eleverne hver især har med hjemmefra.

Fejlstøvsugeren - Lektiehjælp og faglig fordybelse

6. klasse anvender den understøttende undervisning i en periode på tre uger til et intensivt kursus i træning af udsagnsords- og navneordsendelser. Målet er at få udryddet en stor del af de fejl, som eleverne har i deres diktater og skriftlige opgaver. Der arbejdes individuelt med opgaveark og øvelser på computer og med brainbreaks, hvor eleverne arbejder med deres udfordringer gennem leg, spil og fysiske aktiviteter. 

Vi øver to-, tre- og firetabellen med motion og bevægelse 

2. klasse har sat sig det mål, at lære to-, tre og firetabellen udenad – både som remse og som gangestykker. I en periode på fire uger bruger eleverne tiden i den understøttende undervisning til at træne tabellerne udendørs gennem tabelhop, tabelstafetter og stjerneløb med gangestykker indenfor tabellerne.

De obligatoriske emner

Den understøttende undervisning kan også anvendes til aktiviteter, hvor eleverne lærer om de obligatoriske emner: Job og uddannelse, sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab samt færdselslære. En klasse kan for eksempel få besøg af en politibetjent i færdselslære eller gæsteundervisere fra Sex og Samfund i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Relaterede moduler