Ekskursion til et rensningsanlæg

Tag eleverne med til et rensningsanlæg og lad dem udarbejde en tværfaglig rapport om spildevand.

Omfang

En dag til selve udflugten og et passende antal elevtimer, hvor eleverne udarbejder rapporten.

Formål

Aktiviteten kan indgå som en del af et forløb om byøkologi.

Eleverne skal på en udflugt til Avedøre Rensningsanlæg (eller et andet rensningsanlæg), som renser en stor del af københavnernes spildevand. Herefter skal de lave en tværfaglig rapport om, hvad der sker - og hvordan. I rapporten skal de inddrage årsager til regn og spildevand, samt hvordan vi forsøger at afhjælpe de problemer, der opstår i forbindelse med dette. De skal desuden udføre forsøget "Salte og opløselighed" (se under relaterede filer). 

Gennemførelse

Du finder en udførlig beskrivelse og rapportspørgsmål under relaterede filer.

1. Eleverne skal besvare en række geografifaglige spørgsmål, der knytter sig til luftens mætningskurve. Herunder skal de perspektivere til, hvordan stigende globale temperaturer kan påvirke nedbørsforholdene.

2. I biologidelen skal eleverne svare på spørgsmål om rensningsanlægget. Det kan her være en god idé for dem at stille spørgsmål undervejs i rundvisningen.

3. I forlængelse af biologi-spørgsmålene, der knytter sig til rensningsanlægget, skal eleverne svare på en række kemifaglige spørgsmål.

4. Hjemme i biologilokalet kan eleverne lave øvelsen "Salte og opløselighed", hvor de skal udføre en fældning af fosfat på en spildevandsprøve.

Opfølgning

Eleverne udarbejde en rapport på baggrund af spørgsmålene og forsøget om saltes opløselighed.

Kreditering

Nina Nørgaard Pedersen, HF-Center Efterslægten

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her finder du rapportspørgsmålene og en beskrivelse af forsøget "Salte og opløselighed".