El turismo en España

Forløbet omhandler udviklingen i turismen i Spanien samt forskellige aspekter af emnet, herunder typer af turisme (el turismo de sol y playa, el turismo de salud, el turismo de borrachera) samt turismens politiske, økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle betydning for Spanien. Målrettet 1.-3. g på hhx.

Leveret af fagkonsulenten for faget 

 

Emnet kan læses efter begyndersystemet fra 1. til 3. g. Omfang, indhold og sværhedsgrad tilpasses det enkelte hold. Forløbet er specielt tonet til hhx i forhold til det merkantile fokus og er velegnet til differentiering.

Formål   

Eleven

 • opnår viden om turismens historiske udvikling fra slutningen af 50’erne til i dag
 • udvikler evnen til at kommunikere på spansk om emnet; fx at kunne tale om turismens forskellige aspekter og indgå i sproglige sammenhænge
 • får indsigt i og forståelse af aspekter af det spanske samfund og den spanske kultur
 • øger den kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed
 • stifter bekendtskab med/træner et centralt ordforråd i forbindelse med at kunne indgå i en sproglig kontekst med spaniere om emnet
 • bliver i stand til at reflektere over egen kultur i mødet med spansk kultur
 • kan anvende egne oplevelser og erfaringer som udgangspunkt for komparative studier

 

Kompetencer

 • Den interkulturelle kommunikative kompetence
 • Den globale kompetence
 • Den innovative kompetence
 • Karrierekompetence 

Faglige mål i fokus 

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold i Spanien til andre samfunds-, erhvervs- og kulturforhold
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 

Kernestof 

 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien
 • kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien
 • aktuelle forhold i Spanien
 • hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler 

Materiale     

 • Lourdes Miguel y Neus Sans, “Lola Lago: Vacaciones al sol” 
 • Ernesto Rodríguez, “Un día en Málaga”, Difusión 2016 
 • Ole Loumann, “Nuevos retratos: Delirio en Ibiza”, Gyldendal 2008 
 • Tekster og opgaver fra “gamle eksamensopgaver”:
  • ”Spain Addict”, la nueva campaña de promoción turística de España (december 2012)
  • “El turismo de salud, la nueva “Marca España”” (maj 2016)
 •  Billeder af situationer med turisme 
 • Spanske plakater og slogans, som Marca España har anvendt i markedsføringen af landet

    

Arbejdsformer/metode

Eleverne arbejder i dette forløb med at:

 

 • kommunikere på spansk omkring at finde vej, bestille hotel, købe billetter, etc.
 • udarbejde komparative studier omkring Danmark og Spanien ifm. turisme
 • udarbejde cue cards til rollespil om det kulturelle møde mellem en dansk turist og en spanier
 • producere små klip på spansk på online-platformer (f.eks.: www.dvolver.com eller moviemaker)
 • beskrive billeder, der illustrerer kulturel/ interkulturel forskellighed  
 • producere undervisningsmateriale, fx kahoots, quizzer, krydsord til klassekammerater eller andre spanskhold fra skolen, hvilket styrker den innovative kompetence
 • udtrykke sig skriftligt på spansk i forbindelse med udarbejdelse af reklamer og slogans

Forslag til supplerende og alternative vinkler på emnet

Øvelse til træning af den interkulturelle kommunikative kompetence:

 • Planlægning af en studietur
 • Planlægning af udvekslingsbesøg fra Spanien

 

 

Alternative vinkler på emnet: 

 • At flytte til Spanien (at søge bolig, at søge job)
 • Spansk turisme (hvor rejser spanierne hen og hvorfor?)
 • Miljøproblemer i forbindelse med de mange turister

 

Forslag til skriftlige produkter

 • Udarbejdelse af turistbrochure, reklamer og slogans differentieret til forskellige typer af turisme
 • Billedbeskrivelser 

Relaterede filer

Emneord