It til elever med særlige undervisningsbehov

It kan være med til at inkludere elever med indlæringsvanskeligheder i skolen, og teknologien kan hjælpe mange med at lære. Et europæisk netværk indsamler erfaringer.
Elev med særlige behov bruger it-rygsækken

 

Det europæiske netværk SENNET fokuserer på børn og unge, der har sværere ved at lære end andre på samme alder på grund af medicinske, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder, og som regel har brug for ekstra støtte noget af eller hele tiden. Netværket tager sit udgangspunkt i, at it har et betydeligt og underudnyttet potentiale for at medvirke til at løse disse problemer.

Det internationale samarbejde betyder, at lærere, pædagoger og konsulenter fra flere lande udveksler erfaringer om de fælles situationer og læringsmaterialer, de møder i dagligdagen.

Netværket har tre mål:

  • at analysere og belyse området undervisning af børn med særlige undervisningsbehov (SEN) ud fra et inklusionsperspektiv
  • at undersøge og dokumentere nye læringsmiljøer, der integrerer elever med særlige undervisningsbehov
  • at forbedre forsyningen på EU-niveau af digitale læringsressourcer til elever med særlige undervisningsbehov.

Projektet har udviklet en række video-eksempler på undervisning af elever med programmer og apps på computere og tablets. Se eksemplerne nederst.

Projektets rapport "Tablet computers and learners with special needs" uddyber video-eksemplerne og beskriver, hvordan mobile enheder kan støtte elever med særlige vanskeligheder. Læs link til højre. 

European Schoolnets europæiske søgemaskine The Learning Resource Exchange (LRE) har nu en søgbar SENnet samling med over 600 gratis læringsressourcer lige til at bruge og lære af, mange på flere sprog. Find dem du kan bruge i samlingen og læs mere om dem  i rapporten. Følg links til højre.

Prøv en prototype app til at finde ressourcer med særligt nyttige funktioner for elever med særlige behov. Følg link til højre.

Projektets rapport om "Universal Design for Learning" (UDL) giver en introduktion til UDLs tre principper om forskellig præsentation, interaktion og motivation, som kan øge tilgængeligheden til læring for alle. UDL er meget kendt i USA, men ret ukendt i Danmark og Europa. Læs link til højre.

Undervisningsministeriet deltager i SENNET - Special Educational Needs Network, som koordineres af European Schoolnet og støttes af EU-Kommissionen. I projektet deltager foruden Danmark seks andre europæiske lande.

SENnets Facebook gruppe overstiger nu 180 medlemmer. Link til højre.

SENnet video-eksempler på Materialeplatformen:

Relaterede links

Rapport om tablets og børn med særlige undervisningsbehov
SENnet samlingen indeholder over 600 gratis læringsressourcer
En dansk version af søge-applikationen med filtre for søgningen
Ved at følge UDLs tre principper kan man øge tilgængeligheden til læring
Tilmeld dig SENnet på Facebook

Tema