Elevernes trivsel - eksempel

Det sociale liv på skolen og ikke mindst i klassen er vigtigt. Den enkelte elev skal trives for at få så meget ud af undervisningen som muligt.
Tre piger

Trivsel i klassen er ikke bare en selvfølge. Det kan være hårdt arbejde, men også sjovt at arbejde med. Sæt trivsel på skemaet sammen med klassen:

Børns Vilkår har lavet et godt materiale til klassens lærere og elever. Der arbejdes ud fra 4 temaer med øvelser, og I kommer I gang vha. 15 spørgsmål. 

Dansk Center for Undervisningsmiljø sætter forskellige perspektiver på trivsel. På siden finder du bl.a. en rapport om sammenhæng mellem indeklima og læring.

 

Trivsel på skolen: 

  • Mange skoler organiserer en trivselsdag, der også kan kombineres med det faglige.
  • Arbejd året rundt med venskabsklasser på tværs af årgangene, fx. 7.a og 2.b. Lad eleverne finde på aktiviteter, de kan lave sammen. Eller de kan sidde sammen ved morgensang eller arrangementer.
  • Inddrag elevrådet, fx når der skal laves loppemarked, indkøbes bolde eller sjippetov. 
  • Morgensang er en god fælles aktivitet. Udover fællesskabsfølelse og kendskab til kulturarven kan morgensang åbne op for andre aktiviteter: fx en 1. klasse, der viser læseteater, en fælles engelsk fagtesang o.l.

Relaterede links

Trivselsøvelser som styrker klassefællesskabet og forhindrer mobning.
Artikel om trivsel i skolen.
Artikel fra DCUM.