Elevers digitale læsning

Her kan du finde inspiration til, hvordan du inddrager digitale enheder i undervisningen og til arbejdet med elevernes digitale læsning i grundskolen.

I klasseværelser landet over er lærebøger blevet suppleret eller skiftet ud med skærme og tablets. Lærere bruger digitale tavler, og elever laver opgaver på tablets eller bærbare computere, og med det tværgående emne It og medier anvender eleverne digitale kompetencer i de enkelte fag.  

  

Inspirationsmaterialet kan give dig svar på: 

 • Hvad det betyder for læsningen, når den foregår på et digitalt medie.
 • Hvilke nye krav det stiller til lærernes, skolepædagogernes og elevernes kompetencer.
 • Hvad det betyder for lærerrollen og didaktikken, når klasserummet digitaliseres.
 • Og hvilke muligheder for støtte giver digitale enheder elever i læse-skrivevanskeligheder.   

     

Inspirationsmaterialet består af følgende produkter: 

 • En plakat med anvisninger til at læse tekst på skærm, uddybet med før, under og efter. Plakaten lægger sig op ad de råd, der henvises til i det øvrige materiale.
 • En praktisk guide (folder), der er en version af plakaten med uddybende forklaringer.
 • Screencasts (skærmoptagelser), der uddyber før, under og efter læsningsaktiviteterne.
 • Podcasts (lydfiler), der understøtter de berørte tematikker
 • Videoer.

Et inspirationsmateriale, baseret på forskningskortlægning og praksiserfaringer. Materialet viser det pædagogiske personale, hvordan de bedst muligt arbejder med elevers læsning af digitale tekster.

   

Tre screencast om læsning af digitale tekster

Digitale tekster adskiller sig fra analoge tekster på flere måder. I tre screencast introducerer Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Clio Online, og Rikke Christoffersen Denning, UC Syd, til digitale teksters troværdighed, deres multimodalitet og hvordan man kan navigere i dem. Alt sammen noget, som eleverne bør være opmærksomme på i deres læsning.

Navigation: Digitale tekster fylder ofte mere end et skærmbillede kan vise. Samtidig rummer de hyperlinks, der gør, at eleverne let kan navigere videre enten internt i teksten eller fra den aktuelle tekst til en helt ny. Det er derfor vigtigt, at eleverne skimmer teksten for at få et overblik over den samt dens muligheder for navigation så de kan vurdere, hvordan de vil læse den.

Multimodalitet: Digitale tekster kommunikerer ofte via flere udtryksformer, ikke kun via skriften alene. Det være sig såvel statiske udtryksformer, så som billeder og farver, som dynamiske og levende udtryksformer, så som lydfiler og video. Eleverne bør derfor vurdere, om og hvordan tekstens forskellige udtryksformer spiller sammen og om de understøtter, supplerer eller kontrasterer tekstens budskab.

Troværdighed: Internettet giver alle skrivelystne mulighed for at publicere holdninger og viden. Det kan eksempelvis være via sociale medier, blogs eller hjemmesider. Det er derfor vigtigt at eleverne undersøger, hvem der er afsender af den digitale tekst, så de kan vurdere dens troværdighed. 

Screencastet handler om navigation.

Screencastet handler om troværdighed.

Screencastet handler om multimodalitet.

Podcasts (Lydfiler)

Tekster læst på digitale enheder inviterer til nye læsestrategier. Det kan du få mere viden om i disse to podcasts (lydfiler). I den ene fortæller Jens Jørgen Hansen, lektor på Syddansk Universitet, om sin forskning i digital læsedidaktik. I den anden fortæller Peter Juncker-Mikkelsen, lærer på Dyssegårdsskolen om, hvordan han underviser i digitale læsestrategier. 

Hvilken betydning har det for vores læsning og læseoplevelse, når vi læser på skærm og på papir? Det kan du få mere viden om i disse to podcasts. ​I den ene fortæller Gitte Balling, lektor på Københavns Universitet, om sin forskning i læsning på forskellige enheder. I den anden fortæller Mikkel Sandbak, lærer på Gladsaxe skole, om, hvordan han inddrager forskellige medier for læsning i sin undervisning.

Videoer

   

Denne video handler om digital læsning

Læsning på skærm og papir

Kontaktoplysninger: 

Rikke Thonbo

Specialkonsulent, Styrelsen for It og Læring

   

Kreditering: 

Materialet Læsning på digitale enheder er produceret af Nationalt Videncenter for Læsning for Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet.

Relaterede filer

Her finder du folderen (pdf)
Her kan du finde plakaten (pdf)