Elevfilm i old - eksempler

Se eksempler både på elevproduktioner og lærerproducerede introduktioner.
Ikon for skærmoptagelse

Nedenfor finder du eksempler på to slags video-produktioner:

a) elev-produktioner, hvor målet typisk er elev-aktivering, digital dannelse, kreativitet, variation i undervisningen, men også skærpelse af mere traditionelle faglige mål som tekstanalyse;

b) lærer-introduktioner, hvor det er læreren, der har produceret en video som introduktion til et emne. Sådanne produktioner er oplagte til virtuelle moduler eller ’flipped classroom’.

Der er flere måder at arbejde med elev-produktioner på. Man kan fx stille den samme opgave til alle elever, eller man kan bruge differentierede opgaver.

Lærer-introduktioner er gode som optakt til et forløb. Elev-produktioner vil typisk ligge undervejs i forløbet (f.eks. som variation) eller som afslutning, afrunding og opsamling på en tekst eller en søjle.

Eksempler på elev-produktioner

Nedenfor finder du 7 eksempler på elev-produktioner. Til hvert eksempel hører en lille introducerende tekst, som står under afspilningsruden/eksempelbilledet.

© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Medea og barbar-begrebet, optaget med Screencast-O-Matic.  Arbejde med et begreb fra en dramasøjle.

En elev-video, hvor 3 elever bruger Screencast-O-Matic til at tale hen over en PowerPoint-præsentation med tekst-eksempler. Her var opgaven, at forskellige grupper af elever skulle lave en præsentation af forskellige begreber og temaer i Medea-stykket.

(Jacob, David, Victor 3w, BOAG 2017/18)

___________________________________________________________

© Sophie Ege hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Achilleus’ udvikling, en screencast over tekst mhp. personkarakteristik i Iliaden. En elev-video, hvor eleven bruger Screencast-O-Matic med pdf-filer i baggrunden. Svar på en opgave om karakteristik af personerne i Iliaden. Alle elever i klassen fik stillet samme opgave. Del af en epos-/krigssøjle.

Læreren savner understregninger og brug af mus/curser, men han er ellers fint tekstnær. Opgaven har været løst i et virtuelt modul. Alle elever besvarede samme opgave.

(Anders 3u, BOAG 2016/17)

___________________________________________________________

© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Elev-eksempel om areté-begrebet produceret med Screencast-O-Matic. Del af en epos-/heltesøjle. Eleverne fik stillet forskellige/differentierede opgaver.

___________________________________________________________

Eleveksempel fra Oldtidskundskab
© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Klik her og se en større version af eksemplet (i pfd-format).

Elev-eksempel på en storyboard over starten på Iliaden (med fejl), 1. sang, vers 1-300, produceret med programmet Storyboard That. Dette er ikke en video, men som nævnt en storyboard/tegneserie. Del af en epos-/krigssøjle. Eleverne fik stillet forskellige/differentierede opgaver.

___________________________________________________________

Samlet introduktion til de sidste tre elev-eksempler fra en kunstsøjle (arkitektur)

De tre følgende eksempler stammer fra 2. undervisningsgang i et arkitektur-forløb. (Det var en relativt dygtig 3g klasse (Ma-Fy/MA-Mu)).

Som lektie var eleverne blevet bedt om at hente Splice, hvis de havde iPhones. I modulet blev brugen af app'en introduceret, ved at jeg (underviseren) gennemgik, hvordan de lavede en film ved at stå med min telefon i hånden og mundtligt guide dem igennem det. De sad med telefonen fremme og app'en åben og fulgte/klikkede med.

Derefter fik de parvis eller i grupper af 3 tildelt forskellige templer, som de derefter lavede en film om. Filmene har en varighed på 1-3 minutter.

Fokus var alene på, at eleverne skulle trænes i at anvende de faglige begreber til beskrivelse af monumentet.

Vi var på dette tidspunkt af forløbet endnu ikke gået i gang med at fortolke monumenterne eller perspektivere dem.

___________________________________________________________

© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Eksempel på elevproduktion om Hera-templet i Paestum optaget med programmet Splice. Del af en kunstsøjle. Eleverne fik stillet forskellige/differentierede opgaver. I denne video har eleverne analyseret templet i et Word-dokument først, som de så har taget et billede af.

___________________________________________________________

© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Eksempel på elevproduktion om teatret i Epidauros optaget med programmet Splice. Del af en kunstsøjle. Eleverne fik stillet forskellige/differentierede opgaver.

___________________________________________________________

Startbillede på elevvideo om Nike-templet
© Sophie Ege og hendes elever på Borupgaard Gymnasium

Klik på dette link for at afspille videoen!

Eksempel på elevproduktion om Nike-templet på Akropolis i Athen optaget med programmet Splice. Del af en kunstsøjle. Eleverne fik stillet forskellige/differentierede opgaver. I denne video har eleverne analyseret templet i et Word-dokument først, som de så har taget et billede af.

___________________________________________________________

Eksempler på lærer-introduktioner

Nedenfor finder du 4 eksempler på lærer-producerede introduktioner. De er produceret af Mette Karmann og Sophie Ege.

© Mette Karmann

Introduktion til myten om det gyldne æble. Del af epos-søjle. Produceret med Splice.

___________________________________________________________

Startbillede til video produceret af lærer
© Mette Karmann

Klik på dette link for at afspille videoen!

Introduktion til det athenske demokrati. Del af demokrati-søjle. Produceret med Splice.
___________________________________________________________

© Mette Karmann

Introduktion til skulpturanalyse. Del af kunst-søjle (skulptur). Produceret med Screencast-O-Matic.
___________________________________________________________

Startbillede fra video med lærerintroduktion til arkitektur
© Sophie Ege

Klik på dette link for at afspille videoen!

Lærer-eksempel fra Sophie Ege med en gennemgang af de to arkitektur-ordner samt intro til virtuel opgave: "Det er produceret en dag, jeg var syg, så der er visse fejl i, hvilket jeg skal beklage. Eleverne har dog løst opgaven rigtigt uden mine fortalelser."

Denne video er altså et eksempel på en situationsbestemt produktion og tænkt som inspiration, snarere end, at den er egnet til, at andre kan låne den.

Del af en kunstsøjle (arkitektur) og produceret med Screencast-O-Matic.

___________________________________________________________

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord