Elevinddragelse

Lærerne og pædagogerne i din klasse skal løbende samarbejde med dig som elev fx om at sætte mål for din undervisning og evaluere og reflektere over undervisningen. Det står i Folkeskoleloven. Du har altså ret til at blive hørt og inddraget - også når det gælder din undervisning.
Tommelfingre oppe i luften

Her på siden kan du læse om, hvorfor det er vigtigt, at du bliver inddraget som elev.

Både forskning og erfaringer viser, at elevers motivation for at lære stiger, når de oplever, at de kan få indflydelse på undervisningen og arbejde med nogle emner, som interesserer eleverne.

Du kan også læse om dine rettigheder som elev her på siden. Hvad siger FN’s børnekonvention og undervisningsmiljøloven fx om dine rettigheder som elev? 

Elevinddragelse

Elevdemokrati og medbestemmelse
© Philip Davali

Elevdemokrati – før og nu

For blot 60-70 år siden havde eleverne i de danske skoler begrænset indflydelse på deres skolegang. Det var læreren der satte dagsordenen helt frem til 1960’erne. Filmen Elevernes Stemme gennemgår den historiske udvikling i elevdemokratiet i Danmark, særligt i den nyeste tid.

Emneord