Elevproduktion af film i old

Produktionsdidaktiske forløb i drama, epos, retorik og filosofi med fokus på elevers eget arbejde med at producere film.

Omfang

Typisk 2-3 moduler á 95 min,

Formål

2017 læreplanen til oldtidskundskab siger, at faget ”giver dem [eleverne] begreber til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer”. Det vil sige, at det er et mål i faget, at eleverne skal reflektere over deres egen kultur, andres kultur og kulturbegrebet i det hele taget.

Introduktion

At filmmediet er en del af unges kultur, er vel næppe en overdrivelse og filmmediet har et sprog vores elever måske forstår bedre end det skrevne ord. Den danske forsker i visuel kommunikation, Helle Meldgaard, siger fx at de unge er ’vanvittigt visuelt orienteret’.
Samtidigt kan vi også tale om en medialisering af vores samfund. Man kan feks med medieforsker Stig Hjarvards ord sige, at ’det aktuelle samfund er gennemsyret af medier’.
Disse forhold i vores samfund afspejler sig i læreplanen på den måde at vores fag – ligesom alle andre fag – skal bidrage til ”elevernes digitale dannelse” og ”It og digitale medier og hjælpemidler inddrages løbende i undervisningen”.

Nedenfor finder du en række undervisningsforløb, der skitserer, hvordan elever kan arbejde med at producere små film i faget oldtidskundskab, og hvilke redskaber der findes til dette både på mobiltelefon og på computer.

Klik på overskriften til hvert forløb for at hente den tilhørende pdf-fil.Sidst på listen står et materiale om eksamenstræning.

Gennemførsel

Elever producerer film

Undervisningsforløb med elevproducerede film

Drama: introduktion til eller opsamling af begreber
Emner/tekster: fx "Medea" af Euripides eller "Ødipus" af Sofokles.
Varighed: 2 moduler à 95 min.

Drama: remediering af tekststykker
Emner/tekster: Remediering af tekststykker. Alle antikke dramaer.
Varighed: 3 moduler à 95 min.

Drama: produktion af portrætfilm
Emne: produktion af portrætfilm om fiktive personer.
Varighed: 1 modul à 95 min. eller 1 mindre sekvens spredt over flere moduler.

Epos: produktion af portrætfilm
Emne: portrætfilm om fiktive personer.
Varighed: 1 modul à 95 min. eller 1 mindre sekvens spredt over flere moduler.

Filosofi: produktion af mini-dokumentarer
Emne/tekst: mini-dokumentarer om personer og/eller figurer fra de filosofiske tekster. Platons "Symposion".
Varighed: 2 moduler à 95 min.

Filosofi: introduktion til begreber
Emne/tekst: De filosofiske begreber i Platons "Symposion". Introduktion.
Varighed: 2 moduler à 95 min.

Retorik, demokrati og kunst: produktion af minidokumentarer
Emne: Minidokumentarer om perioden/historiske personer/steder/begivenheder.
Varighed: 2-3 moduler à 95 min.

Retorik og demokrati: dramatisering og remediering af taler af Lysias og Cicero
Emne/tekster: dramatisering/remediering af taler. Lysias' "Forsvarstalen i sagen om drabet på Erathostenes" og Ciceros "1. Catalinariske tale".
Varighed: 2 moduler à 95 min.

Retorik og demokrati: dramatisering og remediering af "Sokrates' Forsvarstale"
Emne/tekst: dramatisering/remediering af taler. Platon: "Sokrates’ Forsvarstale".
Varighed: 2 moduler à 95 min.

Eksamenstræning: optagelse af prøveeksamen
Emne: Prøveeksamensoplæg.
Varighed: 2-3 moduler à 95 min.

Opfølgning

Når først eleverne har arbejdet med elevproduktioner, vil de bruge mindre tid og energi på processen og have flere kræfter til at sikre kvaliteten af produktet: Lad dem derfor fortsat arbejde med dramatisering og remediering af andre tekster - muligvis som kollaborativt arbejde.

Kreditering

Forløbene er udarbejdet af Sophie Ege, Borupgaard Gymnasium, og Mette Karmann, Frederiksværk Gymnasium & HF.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord