Elevrådsarbejde

Eleverne finder på forslag til elevrådet, som de fremlægger for elevrådsformanden, der kommer på besøg i klassen, og de laver en quiz om elevrådet.

Formål

- At bevidstgøre eleverne om deres rettigheder på skolen, træne dem i at få øje på forhold på skolen, som kan forbedres og komme med konstruktive forslag til, hvordan ændringerne kan foregå.

- At bevidstgøre eleverne om elevrådets arbejde, og hvad elevrådet kan bruges til.

Fag

Dansk, Det obligatoriske emneområde Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Tidsforbrug

45 min.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet. 

Bilag til download

Relaterede moduler