EMUs formål

EMU tilbyder undervisere på de forskellige uddannelsesområder og ansatte i dagtilbud en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og læringsmaterialer. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaserede ressourcer, der frit kan bruges til inspiration og udvikling af undervisningen og den pædagogiske praksis.
Børn ved computere

Hvad står EMU for? 

Navnet EMU stod oprindeligt for ’Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen’, men er de senere år blot brugt som kaldenavn for portalen.

Mission

EMU skal som Danmarks læringsportal med udgangspunkt i politiske fokusområder og faglige mål formidle de bedste undervisnings- og læringsressourcer og erfaringer fra praksis med fokus på brug af it og gratis tilgængelige ressourcer. 

Målgruppe

EMU er primært for undervisere på de forskellige uddannelsesområder og ansatte i dagtilbud.Formålet er, at de kan anvende portalens indhold til forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisning og læring. 

EMU Grundskole er henvendt specifikt til elever, forældre, skoleledelse og forvaltning gennem særlige målgruppeindgange.

EMU tilbyder brugerne

  • gratis inspirationsmaterialer, der er forankret i praksis, relateret til de faglige mål, som understøtter elevernes og børnenes motivation for læring.
  • en åben, gratis portal, der medvirker til at fremme videndeling om undervisning og læring.
  • viden og forskning på det gymnasiale område.

Relaterede moduler

Emneord