EMUs redaktører (samlet oversigt)

Her finder du en samlet oversigt over EMUs redaktører (fagredaktører) med mailadresser og ansvarsfordelinger, så du kan kontakte de enkelte redaktører.

Kontakt EMU   

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Viden og Fagenes Udvikling

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf.: 3587 8889

Mail: info@emu.dk

EMU redigeres af en række redaktører for de forskellige uddannelsesformer. Se EMU-redaktionen og redaktørkorpsene fra de forskellige uddannelsesområder og tværgående temaer ved at følge linkene ude til højre.   

Du kan også skrive til EMU-redaktionen ved at klikke på "Skriv til EMU" nederst til højre på alle EMUs sider, og du kan kontakte den ansvarlige redaktør for den enkelte side ved at klikke på redaktørens navn under "Baggrundsoplysninger".

EMU-teamet    


ANSVARSOMRÅDER  

EMU-teamleder: Malene Pio

FGU, FVU, AVU: Henrik Borck Larsen 

Dagtilbud: Anne Fægteborg 

Erhvervsuddannelser: Eva Bøgestrøm

Grundskole: Stine Jul Rasmussen (fagsider) og Jens Christensen  (Temaer)  

Gymnasiale uddannelser: Pia Zeidler (HHX, HTX)  og XX (STX og HF) CFU

Viden og forskning (tema): Katrine Tranberg-Hansen

Udvikling af EMU (teknisk-produktejer): Felicia Ross Knudsen

 

 

 

TEMAER

eTwinning (Koordinator Claus Berg): John Kraaer

Global undervisning:  EMU-redaktionen

Grønland og Færøerne:  EMU-redaktionen

For lærerstuderende:  EMU-redaktionen

Ny Nordisk Skole:  EMU-redaktionen

Udeskole: EMU-redaktionen

Ophavsret: (Koordinator Rikke Thonbo): redaktør:Steen Juhl Møller

Inklusion: Pia Zeidler

Studiekompetence og For gymnasieelever:  EMU-redaktionen

 Viden og forskning: EMU-redaktionen

Deomokrati under udvikling: EMU-redaktionen

Relaterede moduler