En hjælp til planlægningen med SMTTE modellen

SMTTE er en model til planlægning og udvikling, og kan evt. bruges i planlægningen op til praktikken.

  1. Sammenhæng: Hvad er vilkårene? 
  2. Mål: Hvad vil vi gerne opnå? 
  3. Tegn: Hvordan kan vi se (høre), at vi er på vej mod målet? 
  4. Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? 
  5. Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke?

SMTTE-modellen er et redskab, der kan bruges til at planlægge et undervisningsforløb. Pointen med modellen er, at få konkretiseret sine mål og herefter sætte fokus på de elementer, der skal lægges mærke til på vej mod målene.

Modellen består af fem elementer, som alle er lige vigtige, og som konstant påvirker hinanden. Ved at ændre på den ene spids, vil det have konsekvenser for de fire andre.

Modellen er dynamisk, da man konstant kan regulere de enkelte elementer, og det betyder, at det i princippet er ligegyldigt, hvilket af de 5 elementer man tager sit udgangspunkt i fra starten i sin planlægning.

Hvis du vil vide mere, så se de relaterede links, hvor der også er eksempeler fra praksis.

 

SMTTE

Del af pakke

Relaterede links

I arbejdet med en dårligt integreret dreng ind i klassen, brugte teamet i 2.a SMTTE-moddelen, læs mere her!