En varieret skoledag

Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om folkeskolereformens centrale elementer som fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole og bevægelse.
Folkeskolereformens vejledninger

I vejlednings- og inspirationsmaterialerne kan du læse om intention og lovgivningen bag en varieret skoledag. Du kan også læse om, hvad der kendetegner det gode arbejde med reformen, og få eksempler fra kommuner og skoler, som har gode erfaringer med arbejdet. Eksemplerne kan være afsæt for en dialog med politikere, forvaltning, skoleledere og undervisende personale. I inspirationsmaterialet finder du også den aktuelle viden og forskning inden for området.

Vejlednings- og inspirationsmaterialet målrettes både den kommunale forvaltning, skoleledelsen eller lærere og pædagoger.

 

Vejledninger (6)

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Faglig fordybelse
Her finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Trivselsmålingen

Glad skoledreng
Få vejledning til forvaltningens og skoleudvalgets rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Pædagogiske læringscentre

Skilt: Pædagogisk center
Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre. Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Bevægelse

Børn der hopper
Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.

Den åbne skole

Aktive skoleelever
Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.

Vis alle Vis færre