En varieret skoledag

Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.

I vejlednings- og inspirationsmaterialerne kan du læse om intention og lovgivningen bag en varieret skoledag. Du kan også læse om, hvad der kendetegner det gode arbejde med reformen, og få eksempler fra kommuner og skoler, som har gode erfaringer med arbejdet. Eksemplerne kan være afsæt for en dialog med politikere, forvaltning, skoleledere og undervisende personale. I inspirationsmaterialet finder du også den aktuelle viden og forskning inden for området.

Vejlednings- og inspirationsmaterialet målrettes både den kommunale forvaltning, skoleledelsen eller lærere og pædagoger.

 

Vejledninger (6)

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Faglig fordybelse
Her finder du ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Trivselsmålingen

Glad skoledreng
Vejledning til skoleledelsens - og skolebestyrelsens - rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.

Pædagogiske læringscentre

Skilt: Pædagogisk center
Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.

Bevægelse

Pige der hopper højt
Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.

Den åbne skole

Den åbne skole
Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.

Vis alle Vis færre

Emneord