Energi på lager

Undervisningsmaterialet Energi på lager retter sig mod fysik/kemi i 8. og 9. klasse. Formålet er at lære eleverne om vedvarende energi og den forskning, der foregår netop nu inden for området.

Energi på lager

”Energi på lager” er skrevet af CASE’s (Catalysis for Sustainable Energy) egne kommunikationsansatte i samarbejde med interne og eksterne fagfolk herunder forskere, lærere, elever og lærebogsforfattere.

Det samlede undervisningsmateriale består af et klassesæt med 29 elevbøger plus et lærereksemplar, tilhørende eksperimenter og lærervejledninger samt otte korte film. Alt materiale kan desuden frit downloades fra www.energipaalager.dk, hvor der også findes supplerende materiale og elevbogen som e-bog.  

Om undervisningsmaterialet ”Energi på lager”

CO2-udledning, klimaforandringer og energikrise er emner, som nutidens unge dagligt konfronteres med. Langt sjældnere hører de om de løsningsforslag og forskningsresultater, der skal bidrage til opbygningen af et samfund baseret på vedvarende energikilder. Forskningsinitiativet Catalysis for Sustainable Energy (CASE) på DTU har derfor udgivet et undervisningsmateriale om videnskaben bag fremtidens energiforsyning.
”Energi på lager” retter sig mod fysik/kemi-undervisningen i 8. og 9. klasse. Formålet er at fortælle eleverne om den forskning, der foregår netop nu inden for vedvarende energi. Eleverne præsenteres for teknologier og forskningsresultater, der kan være med til at løse de udfordringer, deres egen fremtid bliver præget af.

Emneord