Energiressourcer og teknologi

Ressourcer om energiressourcer og teknologi til undervisningen til naturgeografi på stx. Eksperimenter, undervisningsforløb, værktøjer og links til viden om emner som olie, vandkraft, vindmøller, energiomstilling mm.

Læreplanen:

Geografiklasse studerer landskab og vindmølle
© Laust Wium Olesen

Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi

det globale kulstof-kredsløb

vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer

energiteknologiernes udvikling og samfundsmæssige betydning

energivalg og energiplanlægning.

Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed

produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold

betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling

produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed.

planlægning, regulering og udformning af menneskets omgivelser.

Viden om

Boreplatform ved kaj i Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Den sidste olie?

Her kommer man fa olien og naturgassens dannelse, migration, opbevaring og efterforskning til olien og gassens udvinding, strømme, konvertering og forbrug. Priser, afgifter og adfærd kan inddrages i diskussioner. Der er flere forslag til undervisningsaktiviteter.

Undervisningsforløb

Boreplatform ved kaj i Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Finder Færøerne olie?

Der er fundet olie og/eller naturgas øst og syd for Færøerne. Men endnu ikke ved Færøerne. Hvordan udsigterne er behandles i dette modul.
brodk_3.JPG
© Hans Jørn Schmidt

Transport og infrastruktur i Danmark

Transportarbejdet i Danmark er steget kolossalt i de seneste årtier; især vejtransporten er med til at ændre Danmarkskortet. Siden giver muligheder for at analysere tendenserne og diskutere den fremtidige udvikling innovativt. Mest B-niveau.
Geodetektiven om energiomstilling
© Niels Vinther

Grøn omstilling - hvor svært kan det være?

Et undervisningsforløb, hvor Mediehusets film "Grøn omstilling – hvor svært kan det være?" er en central del af det centrale spørgsmål: Kan Danmark blive fri for fossile brændstoffer i 2050? Undervisningsforløbet er lavet af Niels Vinther og bygget op om den didaktiske model ”Geodetektiven”
Geodetektiv om olie i rigsfællesskabet
© Niels Vinther

Rigsfællesskabets olie – løsning eller løsrivelse?

Dette forløb har rigsfællesskabets råstoffer – primært olie – som omdrejningspunkt for et forløb i naturgeografiundervisningen på enten C eller B-niveau. Forløbet forsøger at afklare mulighederne for økonomisk bæredygtige økonomier i Danmark, Færøerne og Grønland – med fokus på oliens betydning for landenes økonomier.
Lort til lys
© Dansk AV Produktion

Stx: Samlet oversigt over "Grøn energi til bæredygtig udvikling" i naturgeografi

Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med.

Eksperimenter og aktiviteter

COP 21 logo
© COP 21

Den Store Energiomstilling

Den Store Energiomstilling er et undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. Materialet består af et undervisningshæfte og en film, der skal give HTX- og gymnasieelever forudsætningerne for at forstå og forholde sig til den omstilling af energisystemet, Danmark skal igennem i de kommende år. Desuden er der også udviklet en lærervejledning samt spørgsmål til diskussion på klassen.
Aswan-dæmningen over Nilen, opbygning
© Laust Wium Olesen

Jeg bygger et vandkraftværk

Formål: At simulere bygningen af og regne på effekten af et vandkraftværk. Samt diskutere fordele og ulemper ved vandkraft, også i et dansk perspektiv.
Boreplatform ved kaj i Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Oliens migration

Formål: At opnå viden om oliens migration ved anvendelse af simple materialer og et simpelt eksperiment..
Vindmøller ved Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Placering af vindmøller i Danmark

Danmark satser meget på vindmøller, og det er altid til debat, hvor de skal ligge. Det er dog klart, at vindmøllerne skal placeres et sted, hvor der er vind, og de skal kunne kobles på elnettet uden for store omkostninger. Øvelsen, du finder på denne side, belyser disse spørgsmål.
Oversigt over undervisningspakken til Quest for Oil
© Maersk

Quest for Oil

Undervisningsmateriale med lærer- og elevvejledninger samt opgaver. Det bruges sammen med spillet Quest for Oil, som også findes til download i dette modul.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png