Enkel og digital evaluering af naturfaglig viden

Brug gratis internetbaserede programmer til sjov og anderledes evaluering af dine elevers naturfaglige viden.

Her er to eksempler på evalueringsværktøjer, som vil give dig som lærer nogle alternativer til traditionelle og skriftlige evalueringer i naturfag, og som eleverne oplever som både sjove og anderledes. 

Kahoot er et netbaseret evalueringsværktøj. Det forudsættes at hver elev har adgang til et digitalt device med netadgang for, at de kan tilgå den quiz, som oprettes af læreren.
Plickers er også et netbaseret evalueringsværktøj, men kræver omvendt ikke, at eleverne har adgang til digitale devices.
Begge programmer kan anvendes, hvis du ønsker at undersøge den enkelte elevs udbytte af undervisningen i forhold til naturfaglig viden. Læreren vil kunne benytte sig af både tekstbaserede spørgsmål og billedmateriale, som eleverne så skal svare på som fx multiple choice.

Digital eller analog elevbesvarelse

I begge programflader præsenteres eleverne for de naturfaglige spørgsmål på en interaktiv tavle, hvorefter de vælger om de vil svare fx A, B, C eller D. Anvendes Kahoot svarer eleverne vha. deres digitale devices (fx deres smartphones). Anvendes Plickers svarer eleverne vha. en udleveret og elevindividuel figur (se billedet nedenfor), som alt efter hvordan den vendes repræsenterer A, B, C eller D. Læreren scanner og registrerer elevernes svar vha. en app på sin egen smartphone. Herefter
kan data tilgås af læreren via en computer, både på den enkelte elev og/eller på klassens samlede resultat. Resultaterne kan læreren så anvende formativt i forhold til både evalueringen af sin egen undervisning og elevernes udbytte heraf.

Eksempel på paratforståelse og paratviden

Herunder ses eksempler på, hvordan læreren stiller eleverne spørgsmål, som enten aktiverer elevernes paratforståelse eller deres paratviden. Overvejelser som læreren naturligvis gør sig inden spørgsmål til evalueringen formuleres.

Paratforståelse

Eleverne anvender viden

Paratviden

Eleverne har viden

Paratforståelse

Hvad består carbondioxid af?

A) Tre grundstoffer

B) To atomer

C) To molekyler

D) To grundstoffer

Paratviden

Er carbondioxid et molekyle?

A) Ja

B) Nej

Spørgsmål på smartboard med Plickers
© Bastian Kuke Larsen
Svarkort til Plickers
© Bastian Kuke Larsen

Plickers: Spørgsmål på smartboardet med Plickers (venstre). Her fokus på elevernes paratforståelse. Eksempler på elevernes svarkort med Plickers (højre).

Spørgsmål og svarmuligheder som de ser ud i Kahoot
© Bastian Kuke Larsen

Kahoot: Spørgsmål på smartboardet (venstre) og hvordan eleverne svarer (højre) med Kahoot. Her fokus på elevernes paratviden.

Relaterede links

Adgang med dit eget personlige login, hvorefter du nemt kan oprette klasser og lave spørgsmål til evaluering.
Adgang med dit eget personlige login til lærerdelen af Kahoot, hvorefter du nemt kan lave spørgsmål til evaluering.
Adgang til elevernes del af Kahoot, hvorfra de nemt kan tilgå dine spørgsmål til evaluering.