Er der problemer her?

Find fire helt korte tegnefilmsklip, som kan bruges som afsæt for en samtale med eleverne om kildekritik og ophavsret.
Ophavsret,

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten indeholder 4 små film, som danner afsæt for en samtale på klassen - evt. forud for visning af filmen 'Bruger du nettet rigtigt i dit skolearbejde'. Øvelsen er også relevant i forhold til det tværgående tema 'It og medier', hvor eleven som 'ansvarlig deltager' må forholde sig til rettigheder, Creative Commons mv.

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan forholde sig til ophavsret i forskellige mediekontekster.

Undervisningsaktivitet

Materialet i denne aktivitet består af 4 tegnefilm, som hver især blot varer ca. 40 sek. Filmene er velegnede til visning på fx mobiltelefon. Start med at sikre dig, at det trådløse netværk virker i det område, hvor eleverne skal se filmene, og at eleverne har adgang til det.

Arbejdsformen er fortrinsvis gruppearbejde, hvor hver gruppe forholder sig til en udvalgt film ud fra spørgsmålet: 

 • Er der problemer her? (hvorfor/ hvorfor ikke).

Under Relaterede filer findes et ark til udprint, som indeholder qr-koder + links til filmene. 

Tegnefilmene har følgende titler:

 1. Tekster
 2. Musik
 3. Film 
 4. Billeder

Hvad gør læreren?

Læreren inddeler eleverne i mindst fire grupper og udleverer ark med qr-koder/links (Relaterede filer). Hver gruppe får til opgave at fokusere på en bestemt video. Der afsættes ca. et kvarter til gruppearbejde.

I forlængelse af gruppearbejdet drøftes filmene på klassen, og det diskuteres, hvilken indflydelse ophavsret har på elevernes arbejde. Det er en klar pointe, at juridiske aspekter er vigtigt i forhold til både at kommunikere, publisere og dele medieudtryk.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser deres film på deres telefoner/iPads eller computere og forholder sig gruppevis til spørgsmålet:

 • Er der problemer her? (hvorfor/ hvorfor ikke).

Gruppen gør sig enkelte notater. Hvis der er tid, ser eleverne også de andre film.

Eleverne indgår efterfølgende i samtale på klassen og fremlægger deres overvejelser. I forlængelse heraf ser eleverne filmen 'Bruger du nettet rigtigt i dit skolearbejde' (Relaterede moduler).

 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsat læringsmål

 • Eleverne kan forholde sig til ophavsret i forskellige mediekontekster

Tegn på læring

 1. Eleven redegør for brud på reglerne om ophavsret i udvalgte eksempler
 2. Eleven relaterer reglerne om ophavsret til eget medieprojekt
 3. Eleven perspektiverer reglerne om ophavsret til forskellige mediepoduktioner

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Medier - valgfag
7./8./9. klasse
Medieproduktion (obligatorisk)
Medieadfærd (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende medier i henhold til jura og etiske normer (vejledende mål)
Eleven har viden om jura og etiske normer ved anvendelse af medier (vejledende mål)

Relaterede filer

Print et ark ud til hver gruppe og lad eleverne se videoerne på deres mobiltelefoner/devices. Der indgår både link + qr-koder på arket.

Relaterede moduler

Relaterede links

Filmene er produceret af 'Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde' (UBVA). På deres webportal findes kommentarer i forhold til hver film. Brug evt. kommentarerne som baggrundsviden for samtalen med eleverne.

Tema