Er du blevet forhindret i at gennemføre en prøve?

Her kan du læse om, hvad du som elev skal gøre, hvis du er blevet forhindret i at gennemføre en prøve og skal op til sygeprøve.
Syg teenager i sengen

Hvad er en sygeprøve?

Hvis du bliver forhindret i at gennemføre en prøve skal du have mulighed for at gå op til en sygeprøve snarest muligt. Du kan være blevet forhindret i at gå op til prøve fx på grund af dokumenteret sygdom, anden uforskyldt grund eller hvis du er blevet bortvist eller er udeblevet fra en prøve. Hvis du er udeblevet eller er blevet bortvist fra en prøve mere end to gange, er det dog din skoleleder, der skal beslutte, om du skal tilbydes en ny prøve.

Hvis prøven består af to eller flere dele, hvor der gives en karakter for hver del, skal du kun gå op i den del, som du ikke har gennemført. Hvis du fx har taget prøven i matematiske færdigheder, men blev syg under prøven i matematisk problemløsning, skal du kun tage sygeprøve i matematisk problemløsning. De skriftlige sygeprøver gennemføres i december og de mundtlige i august eller september.

Hvordan bliver jeg tilmeldt en sygeprøve?

Hvis du er blevet forhindret i at gennemføre en prøve, er det din skole, der skal tilmelde dig en sygeprøve. Som elev skal du tilmeldes sygeprøven på den skole, hvor du oprindeligt skulle have taget prøven. Sygeprøven skal aflægges efter de regler, som gjaldt ved den oprindelige prøve.

Hvad hvis der indgår en synopse eller en disposition til sygeprøven?

Hvis du til en mundtlig sygeprøve, hvor der indgår en synopsis, disposition mm. skal du genoptage forløbet fra det tidspunkt, hvor du blev sygemeldt. Hvis du allerede har afleveret synopsen, skal du til prøve i den synopse, du har afleveret.

Hvis du har trukket fordybelsesområde, men ikke har afleveret synopsen, skal du lave synopsen inden sygeprøven. Din skoleleder og faglærer vurderer, hvor mange vejledningstimer, du skal have til arbejdet med synopsen.