Erfaringer med undervisning af talblinde

Som et forsøg har VUC&hf Nordjyllands Aalborg afdeling i efteråret 2015 været initiativtager til at igangsætte et forsøg med undervisning specifikt rettet mod personer med så massive matematikvanskeligheder, at de ikke kan profitere af eksisterende undervisningstilbud.

Rapporten Erfaringer med undervisning af talblinde beskriver i oversigtsform, hvordan undervisningen har været tilrettelagt og viser eksempler på forskellige opgavetyper, hvor kommunikation og samarbejde omkring matematiske problemstillinger er et vigtigt element.

Indhold og struktur af undervisningen er udviklet af Nordjysk Læse- Og Matematik Center i tæt samarbejde med undervisere fra VUC&hf Nordjyllands Aalborg afdeling. I planlægningsfasen har pædagogisk konsulent Lars Lindahl, UVM givet sparring og værdifulde input i forhold til indholdet af undervisningstilbuddet

Emneord