Erindringer - Københavnere fortæller om deres liv og by

”Fattigdom og underernæring var daglig gæst i vort liv, de fleste dage gik vi hel- eller halvsultne i seng, og fik vi endelig noget i skrutten bestod det mest af kaffe eller the med daggammelt brød til, købt en tidlig morgen ved 6 tiden for næsten ingen penge.” Se også 5000 billeder fra København fra Stadsingeniørens direktorat (1761-1998) på linket overfor.

”Fattigdom og underernæring var daglig gæst i vort liv, de fleste dage gik vi hel- eller halvsultne i seng, og fik vi endelig noget i skrutten bestod det mest af kaffe eller the med daggammelt brød til, købt en tidlig morgen ved 6 tiden for næsten ingen penge.”

Sådan husker Eiler sin opvækst på Christianshavn omkring 1910. Hans beretning er en af de over 2.000 personlige erindringer, der kan læses på www.erindringer.dk.  De er indsamlet blandt københavnske pensionister i 1969 og 1995, og dækker perioden ca. 1890-1950.

Det er en broget skare, der beretter om deres liv, dog med overvægt af fortællere, der er vokset op under fattige eller jævne kår. Nogle udtrykker sig malende og med stor detaljerigdom, andre er mere kortfattede. Men de giver alle en personlig beretning om livet i København i første halvdel af 1900-tallet. De fortæller om boligforhold og gadeliv, skolegang og børnearbejde, sult og nød, højtider og mærkedage, mad og påklædning, sygdom og sundhed, arbejds­løshed og arbejdsliv, besættelse og modstands­kamp for blot at nævne nogle af de mange emner.

Erindringerne er velegnede til brug i historieundervisningen og opgaveskrivning. Det er oplagt at anvende konkrete eksempler derfra i vurderinger af erindringer som historisk kilde, ligesom de kan danne afsæt for eleverne til refleksion over deres egen tid og levemåde.

Erindringerne er nemme at bruge, da de er forsynet med emneord. Der skal dog gøres opmærksom på, at de erindringer, der blev indsamlet i 1969, som oftest er håndskrevne og derfor kan være noget vanskelige at læse.

Som eksempel på, hvordan erindringsmaterialet er blevet brugt, kan henvises til ”De små arbejdere – om børnearbejde i Danmark 1873-1918”( søg på "Børnearbejde" her på EMU overfor)

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Meget stor billedsamling fra Stadsingeniørens direktorat og Københavns Stadsarkiv