Etik, tro og reformationen

'Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer' Hvad er rigtigt og forkert, og hvem kan tilgive?

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne arbejder med reformationen med fokus på Martin Luthers opgør med den katolske kirkes salg af afladsbreve.

Eleverne skal arbejde med tanken bag afladsbreve, og Luthers opgør hermed, ved selv at sætte ord på rigtigt og forkert, og hvem der kan tilgive. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet svarer til ca. 5 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Kristendomskundskab
4. - 6. klasse
Livsfilosofi og etik (obligatorisk)
Etik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger (vejledende mål)
Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger (vejledende mål)
Kristendom (obligatorisk)
Kristendommens historie (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)

Relaterede filer

Ikon