eTwinning-ambassadør Joakim Aagaard Rasmussen

Joakim Aagaard Rasmussen, pædagog fra Odense - jaras@odense.dk - er eTwinning-ambassadør på dagtilbudsområdet.

Jeg har været uddannet pædagog siden 2016 og arbejder i Børneinstitution Holluf Pile - Tingkær, afd. Ællingen, i Odense Kommune. 

Jeg har været i gang med eTwinning siden maj 2018, hvor jeg var på mit første eTwinning-seminar. 

I mit daglige pædagogiske arbejde er jeg meget optaget af at bruge så meget som muligt af alle de forskellige digitale læringsværktøjer, der er. Jeg arbejder særligt meget med robotter, hvor jeg er meget optaget af, hvordan man lærer børn at programmere robotter, og hvordan vi som pædagoger bruger robotter til at udvikle og nytænke de eksisterende pædagogiske metoder f.eks. dialogisk læsning. I Odense kommune kører vi med projektet “Børn i robotbyen”, hvor jeg er med i en arbejdsgruppe, som skal udbrede viden om brugen af digitale læringsværktøjer, herunder bl.a. robotter. 

Jeg vil gerne bruge eTwinning til at give børnene et indblik i andre kulturer, og vise dem, hvor stor verden er, hvordan det er at gå i børnehave, og hvordan det er at være barn i andre lande. 

Som eTwinning-ambassadør vil jeg kunne hjælpe andre pædagoger med at komme i gang med eTwinning.

 

© eTwinning DK

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema