Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.

Materialets formål

Gennem evaluering og dokumentation kan I skabe ny viden. Denne viden bidrager til at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og til at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Med den styrkede pædagogiske læreplan skal jeres evalueringspraksis have fokus på sammenhængen mellem læringsmiljøet på den ene side og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på den anden side.

Forudsætningen for en velfungerende evalueringskultur er, at I som pædagogisk personale og ledelse udvikler en løbende faglig selvkritisk og reflekteret tilgang til jeres pædagogiske praksis. På den måde bliver I klogere på, om læringsmiljøet giver det ønskede udbytte for børnene.

Materialets indhold

 • Forskningskortlægning
 • Kort om evaluerende pædagogisk praksis – tre trin til, hvordan I kan arbejde med dokumentation og evaluering:
  1. Gør jeres formål med evaluering tydeligt.
  2. Dokumentér med fokus på læringsmiljø og fælles refleksion.
  3. Analysér jeres dokumentation, og sæt en retning for jeres fremtidige praksis.
 • Dialogkort – tre trin med inspirationsspørgsmål til den gode proces:
  1. Hvad vil vi blive klogere på?
  2. Hvordan skal vi blive klogere?
  3. Hvad kan vi lære af det, vi har set?
 • Plakat
 • Film

Bag om materialet

Evaluerende pædagogisk praksis er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Viden og inspiration

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af Kort om evaluerende pædagogisk praksis og dialogkort, kan I bestille materialerne hos Rosendahls Boghandel. Materialerne er gratis – dog betaler I selv for pakning og fragt.

Trykklare filer

Ønsker I selv at trykke fysiske udgaver af materialerne til Evaluerende pædagogisk praksis, skal I bruge disse filer.

Ministeriets øvrige inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Emneord