Evaluering

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren.
Evaluering smileys

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring. Læreren registrerer elevernes læringsudbytte summativt med henblik på at bruge denne viden formativt næste gang, der arbejdes inden for det samme område. Desuden evalueres i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne understøttede eleverne i at nå læringsmålene.

Evalueringsmodellens fire dimensioner præsenteres nedenfor.

Elevernes læringsudbytte – selvevaluering

Hvordan får hver elev indblik i egen grad af målopfyldelse?

Denne evaluering har afsæt i læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring.

Elevernes læringsudbytte – lærerens vurdering – feedback

Hvordan får læreren overblik over hver elevs grad af målopfyldelse?

Denne evaluering har afsæt i læringsmål og de indsamlede data fra tegn på læring.

Lærerens undervisning – selvevaluering

Lærerens overvejelser over i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene.

Lærerens undervisning – elevens vurdering – feedback

Elevernes feedback til læreren i forhold til i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene.

Indholdet i de forskelligartede undervisningsaktiviteter, eleverne arbejder med, og den løbende opsamling giver et billede af målopfyldelsen. Det giver samtidig et blik på, hvordan læreren eventuelt yderligere skal understøtte læringen i forløbet og i et senere forløb. Den løbende videndeling og input i aktiviteterne i forløbet giver læreren og eleverne mulighed for at få øje på styrker og viden.

Det er konkret nævnt i relation til sidste lektion, hvordan eleverne skal evaluere forløbet.

Elevernes læringsudbytte – selvevaluering

Eleverne evaluer ud fra de af læreren givne læringsmål, kriterier, metoder og kanaler.

Elevernes læringsudbytte – lærerens vurdering – feedback

Læreren registrerer elevernes læringsudbytte i elevens portfolio

Lærerens undervisning – selvevaluering

Læreren reflekterer over, hvordan undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene.

Lærerens undervisning – elevens vurdering

Eleverne giver feedback til læreren i forhold til i hvilket omfang undervisningsaktiviteterne støttede eleverne i at nå læringsmålene.