Evaluering af musikalske produktioner

Hvordan evalueres remix, soundscapes og lydbilleder?

Hvad vil I lave?

I medieproduktioner taler som regel om meget åbne opgaver. Derfor kan I med fordel bruge noget tid på inden projektet starter eller tidligt i forløbet bede eleverne om at beskrive nogle af de ideer de har om produktet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ideer kan være luftige og derfor skal eleverne kun skrive om det de oplever som relevant. Samtidig er denne idekonkretisering vigtig for gruppen for overhovedet at blive klogere på hvad DERES projekt er, så de ikke hver især prøver at realisere et produkt i kamp mod de andre i gruppen.

  • Er der en historie, en stemning eller en bestemt stil I prøver at fange?
  • Forestiller  jer en bestemt FORM på det I skal lave?
  • Har I tanker om bestemte produktionsmæssige effekter I vil arbejde med?
  • Hvilket materiale vil I arbejde med (lydsamples, filmklip, reallyde ...)

 

Hvordan gik det?

Ved afslutning af projektet laver hver gruppe en opfølgende kommentar til deres oprindelige produkt. 

  • Ændrede ideen sig undervejs?
  • Hvilke udfordringer løb I ind i?
  • Hvad mener I selv om resultatet ... oplever i det som en helhed? Er I tilfreds med den tekniske realisering? 

Grupperne evaluerer hinanden to og to

Sæt grupperne sammen to og to så de fungere som kontrolgruppe for hinanden.

Kontrolgruppens opgave er at præsentere en evaluering af den anden gruppes produktion.

Ved præsentationen for klassen vil det være en god ide at lade gruppen selv præsentere ideen i værket og derefter lade kontrolgruppen præsentere deres evaluering. Denne evaluering kan forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Opleves værket som sammenhængende og afsluttet ... som et VÆRK? Er der en naturlig FORM og en naturlig FORTÆLLING/STEMNING i værket?
  • Lykkes gruppens vision for værket?
  • Kommenter det tekniske: Er det lavet godt? Bruges teknikken til at formidle "BUDSKABET" eller skabe STEMNINGEN?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png