Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Referencer og yderligere inspiration

 • Mogensen, A. (2002). Evalueringsværktøjer i matematikundervisning. Århus Dag- og Aftenseminarium, 2002.
 • Vejledning til læringsmålstyret undervisning på ffm.emu.dk

Den overordnede hensigt med evaluering er:

 • at give eleverne anledning til refleksion over eget læringsudbytte og læringsmåder
 • at give lærerne indsigt i elevernes tænkning og læring
 • at styrke dialog og samarbejdet mellem elever, lærere og forældre om elevernes læring.

Evalueringen i matematik skal bl.a. give læreren mulighed for at

 • vurdere elevers fremskridt og læring
 • vurdere undervisning og læring med henblik på forbedringer
 • give feedback til elever, støtte til at få øje på uhensigtsmæssige strategier, tænkning eller vaner
 • eksemplificere forventninger og kriterier for målopfyldelse
 • hjælpe eleverne til at udvikle en positiv holdning til matematik

Fælles diskussion 

Tekstboksene herunder er tænkt som udgangspunkt for en diskussion af, hvad der kendetegner god evaluering af matematikundervisning. Som udgangspunkt for diskussionen kan hver lærer forberede en lille præsentation af en evalueringsaktivitet, som er gennemført med succes.

Kvalitetskriterier for evaluering.

Evalueringen skal:

 • give udbytte både for elev og lærer
 • synliggøre den enkelte elevs læring og udviklingsmuligheder
 • fokusere på forståelse opnået gennem arbejde med problemsituationer, der giver mulighed for mangesidet refleksion
 • inddrage holdningsspørgsmål
 • være en integreret del af undervisningen
 • afspejle læringsmål ud fra relevante færdigheds- og vidensmål på det givne niveau  i Fælles Mål.

 

 

Gode evalueringsformer kan være:

 • Samtale/interview
 • Opgaveløsning (åbne opgaver)
 • Projektfremlæggelse
 • Begrebskort
 • Formulering af regnehistorier
 • Portefølje
 • Logbog
 • Skriftlige prøver og test (evt. diagnostisk)
 • Mundtlige prøver (alene eller i gruppe)
 • Videoproduktion

 

Kvalitetskriterier for evalueringsredskaber

 • Integreret del af undervisning
 • Alsidige – for at få alsidige informationer om elevers læring
 • Skal give eleverne mulighed for at demonstrere kompetencer, færdigheder og viden
 • Skal afdække opfattelser af, forestillinger om og holdninger til matematik, som har betydning for elevens tilgang til undervisningen
 • Opgaver og problemstillinger skal være motiverende, og eleverne skal kunne involvere sig i dem.

 

 

Evaluering af matematiske kompetencer omfatter:

 • Dækningsgrad, der fortæller, hvor mange aspekter af en given kompetence den enkelte besidder
 • Aktionsradius, der fortæller i hvor mange forskellige sammenhænge, både matematiske områder og anvendelsesområder uden for matematikken, en kompetence kan bringes til anvendelse
 • Teknisk niveau, der fortæller, hvor teknisk avanceret niveau (matematisk set) en kompetence kan bringes til anvendelse på.

 

 

Mulig diskussion i fagteamet

 • Hvad kendetegner vores eksempler på gode evalueringsaktiviteter?
 • Hvad kendetegner læringsmål, som er gode at evaluere ud fra?
 • Hvordan kan vi bruge resultaterne af evaluering til planlægning af den næste undervisning?
 • Hvordan inddrager vi eleverne i evalueringen og resultaterne af den?
 • Hvordan får vi tid til evaluering?

Forslag til evalueringsformer

Flipped classroom

Om Flipped classroom og videovejledning

Billeder siger ofte mere end ord. Kombinerer man derfor både billeder og ord, så kan det sige utrolig meget. Det er et af flere grundlæggende principper bag "Flipped classroom" eller "Flip teaching".
Elever der arbejder ved computere

Blogging i matematik

At blogge er i dag på det nærmeste blevet en hvermandsret, men er det relevant at inddrage i matematikundervisningen?

Del af pakke

Relaterede filer

Her er en kort oversigt på 1 side, som kan downloades og printes til brug/diskussion i fagteamet. Dokumentet indeholder en kort oversigt over kvalitetskriterier for evaluering, gode evalueringsformer, kvalitetskriterier for evalueringsredskaber, evaluering af matematiske kompetencer, samt spørgsmål til fagteamet.