Evaluering i matematik

Evaluering står centralt i undervisningen. Her er ideer til hvordan man kan evaluere i matematik.
Hænder med tommelfinger

Generelt

Evaluering i matematik er principielt ikke anderledes end evaluering i andre fag. Den  er beskrevet i de relaterede moduler og på siden:

Marinos’ side om evaluering

I det følgende er der  kommentarer til nogle af evalueringsformerne med særligt henblik på matematik.

Mundtligt evaluering

I matematik  har vi en tradition for tavlegennemgang, hvor en elev redegør for et bevis eller viser, hvordan en opgave skal regnes. Det er en vigtig træning til mundlig eksamen og kan danne basis for en evaluering med kommentarer fra elever og lærer. Imidlertid er det ikke alle elever, der bryder sig om at fremlægge for en hel klasse. Derfor kan det være en god ide at lade eleverne fremlægge for hinanden i små grupper, mens læreren går rundt og snakker med de enkelte grupper. Metoden er særligt velegnet, hvis man kan disponere over et passende antal små tavler.

Mundlighed  kan også trænes og evalueres ved at lade eleverne filme deres fremlæggelse. Det kan ske med en mobiltelefon eller ved et program, der kan lave screencasts.  Et populært  program til screencasts er

Screencast-O-Matic

Programmet findes både i en gratis version og en professionel version. Der er naturligvis mange alternativer til programmet:

Alternativer til  Screencast-O-Matic

Temaopgaver og portfolioopgaver

Tematiske forløb kan bygges omkring temaopgaver og portfolioopgaver, som det er beskrevet her.

Tematiske forløb

Disse opgaver er velegnet til gruppearbejde. Under forløbet kan en grupperne på skift fremlægge for læreren, mens de øvrige grupper arbejder videre med emnet. Med denne metode sker fremlæggelsen og evalueringen i et lille afgrænset forum, hvilket tilgodeser elever, der er lidt tilbageholdende elever.

Portfolioopgaver har den ekstra fordel, at de giver eleverne mulighed for at se tilbage og få et overblik over de fremskridt, der er sket.

Tegning af Mona Lisa på Staffeli

Illustrationer

Illustrationer er en lige så vigtig del af matematisk kommunikation som formler og tekst. Her er en ide til, hvordan elevernes evne til at illustrationer kan evalueres. Eleverne deles op i grupper, der arbejde med samme illustrationsopgave. Det kan fx være en opgave om lave en illustration i A3-format, der viser sammenhængen mellem sekant og tangent. Tekstmængden skal være minimal.

Illustrationerne hænges op i et galleri, og grupperne stemmer op hvilken illustration, der er bedst. Grupperne må selvfølgelig ikke vide hvem, der har lavet de forskellige illustrationer, og man må ikke stemme på sin egen illustration. Når afstemningen er færdig, forklarer de enkelte grupper, hvorfor de stemte de gjorde. Med denne metode får man samlet en række kriterier for en god illustration.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Et eksempel på formativ evaluering fra folkeskolen. Det kan let tilpasses til gymnasiet og hf.

Emneord