Få besøg fra andre lande i klassen

Artikel på folkeskolen.dk med fokus på, hvordan sproglærerne kan få verden ind i klassen.
Verden

Ann Katrine Rannestad, lærer og konsulent i Aalborg Kommune, formidler i et interview med folkeskolen.dk, hvordan sproglærere via forskellige gratis tjenester kan bringe verden ind i klasseværelset.

Ann Katrine nævner tjenester som Mystery Skype og eTwinning, der kan skabe aktiviteter i klasseværelset.

Derudover giver Ann Katrine Rannestad gode idéer til, hvordan læreren kan søge midler til kompetenceudvikling i udlandet fx via Erasmus+, Goethe-Instituttet og eTwinning.

Ann Kathrine Rannestad er desuden eTwinning-ambassadør for den danske nationale supportservice for eTwinning. 

Læs hele artiklen på folkeskolen.dk, men se også link til EMU-modulet "Mystery Skype - gæt partnerklassen!" øverst på siden, som fortæller om, hvordan denne tjeneste kan bruges i sprogundervisningen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema