Fælles fodslag i arbejdet for stærke børnefællesskaber

Sorø Kommune har udviklet et sæt fælles pædagogiske pejlemærker, som skal give fagpersoner, forældre og elever et fælles sprog og en fælles tilgang i hverdagen.

De pædagogiske pejlemærker består af ti udsagn, som handler om blandt andet at udvikle løsninger i fællesskab, inkludere andres perspektiv og altid se udvikling som en mulighed. 

Pejlemærkerne er fyrtårnet i kommunens arbejde med målsætningen om at skabe stærke, inkluderende fællesskaber i kommunens skoler og daginstitutioner og er en sammenfatning af tre pædagogikker, som i forvejen bliver brugt i mange af kommunens skoler og institutioner. Der er tale om LP-modellen, Marte Meo og Narrativ Pædagogik.

Pejlemærkerne er formidlet til fagpersoner, forældre og elever gennem materialer, som er tilpasset til de enkelte målgrupper. Alle kommunens medarbejdere, som arbejder med børn, unge og familier, har derefter deltaget i et omfattende kompetenceudviklingsforløb. Forløbet er bygget op omkring centrale temaer, og inden for hvert tema har kommunen bl.a. lavet korte videointerviews med nogle af landets førende eksperter. De sætter spot på central viden inden for det enkelte tema og fungerer som oplæg til, at deltagerne sammen og hver især kan arbejde videre med at oversætte det til udvikling af egen praksis. 

Nedenfor er samlet en række videoer, som giver indblik i, hvordan kommunen har arbejdet med pejlemærkerne. 

Samlet overblik over indhold og faglige pointer i pejlemærkerne 

Videoen her giver et samlet overblik over de mest centrale faglige pointer inden for hvert tema og hvordan de knytter an til pejlemærkerne. 

 

Syv ekspertinterviews til faglig fordybelse og refleksion      

Har du lyst til at dykke mere ned i de enkelte temaer, ligger de syv ekspertinterviews tilgængelige i bunden af siden, eller du kan klikke dig ind via oversigten nedenfor. 

Videoerne kan fx bruges som afsæt for faglige drøftelser på team- og ledelsesmøder, pædagogiske dage, forældremøder, mv.     

Det siger medarbejdere og ledelse om de pædagogiske pejlemærker

Medarbejdere og ledelse sætter ord på, hvilken betydning arbejdet med pejlemærkerne har haft for kommunens samlede inklusionsindsats og for deres egen praksis.

© Sorø Kommune

Hvorfor pædagogiske pejlemærker?

Kommunen har valgt at udvikle et fælles fodslag igennem de pædagogiske pejlemærker, fordi forskning netop viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt lærings- og udviklingsmiljø for alle børn.

De voksnes tilgang og holdninger har en direkte målbar effekt på børnene, og fælles retning og forståelse virker fremmende på udviklingsmulighederne. Samtidig efterspurgte medarbejdere og ledelse i kommunen også en større grad af fælles sprog og tilgang. 

.

 

Baggrund og kontaktoplysninger  

Hvis du vil høre mere om de pædagogiske pejlemærker eller Sorø Kommunes kompetenceudviklingsforløb og inklusionsindsats, er du velkommen til at kontakte fagcenter Børn og Familie i Sorø Kommune (John Lykke Solfjeld, jols@soroe.dk)

Læs mere om inklusion i Sorø Kommune.

Kreditering 

Materialet tilhører Sorø Kommune og er udarbejdet i samarbejde med en række eksterne parter, herunder Undervisningsministeriets læringskonsulenter.

Filmene er udviklet i samarbejde med 24Produktion. De øvrige materialer er udviklet i samarbejde med Tankegang. Jacob Folke Rasmussen, Narrativt Selskab, har været projektleder i udviklingen af forløbet.

De syv ekspertinterviews om inklusion og stærke børnefællesskaber

Martin Nevers
© Sorø Kommune

Forældresamarbejde

Interview med Martin Nevers, underviser, supervisor, foredragsholder og terapeut.
Jørn Nielsen
© Sorø Kommune

Ideer om udvikling

Interview med Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., metalog.
Christian Quvang
© Sorø Kommune

Teamsamarbejde

Interview med Christian Quvang, Cand. Pæd. Psych., Lektor, Ph.d.

Relaterede filer

Folder fra Sorø Kommune om de 10 pædagogiske pejlemærker.
Kommunens 8. klasses elever er også blevet inddraget i udbredelsen af pejlemærkerne. Igennem planlægning af et ”pejlemærkeløb”, har de bl.a. haft til opgave at oversætte pejlemærkerne til resten af skolens elever.
De pædagogiske pejlemærker er også formidlet til forældre til elever i folkeskolen.

Emneord