Fællesfagligt fokusområde: "Kan en burger være sund?"

Forløbet omhandler fødevarer, fødevareproduktion og fordøjelse med udgangspunkt i en burger.

Formål

billede af burger med arme og ben

Formålet med dette fællesfaglige forløb er at opbygge elevernes naturfaglige kompetencer generelt og deres færdigheder og viden indenfor fødevarer og fordøjelse med udgangspunkt i en burger.

 

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Astra, Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed

 "Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang."

Omfang

Forløbet strækker sig over 26 lektioner (måske lidt mere afhængigt af afstanden til en burgerbar og valg af evalueringsform til slut) fordelt på fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne skal helst opleve forløbet som et sammenhængende forløb. Det fællesfaglige forløb har hovedvægten på biologi, og fagenes lærerne kan med fordel planlægge lektionerne, som følger:

 

Biologi           Lektion 1-14

 

Fysik/kemi     Lektion 15-20

 

Geografi        Lektion 21-24

 

Evaluering    Lektion 25-26

 

Der er dog i mange af områderne et stort sammenfald mellem fagene, så de ikke kan skilles ad, så denne skelnen mellem fagene er kun vejledende, så det er lettere at planlægge.

Undervisningen kan ligge på alle årstider. Forløbet kan med fordel slås sammen og afvikles som en temauge eller i blokke af hele undervisningsdage. 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Krop og sundhed
Fase 1
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modeller i naturfag
Perspektivering
Krop og sundhed
Fase 1
Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele
Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår
Kommunikation
Formidling
Fase 1
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Stof og stofkredsløb
Fase 1
Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber
Produktion og teknologi
Fase 1
Eleven kan undersøge fødevareproduktion
Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Globalisering
Fase 1
Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik
Eleven har viden om produktionskæder