Fællesfagligt fokusområde: "Kan en burger være sund?"

Forløbet omhandler fødevarer, fødevareproduktion og fordøjelse med udgangspunkt i en burger.

Formål

billede af burger med arme og ben

Formålet med dette fællesfaglige forløb er at opbygge elevernes naturfaglige kompetencer generelt og deres færdigheder og viden indenfor fødevarer og fordøjelse med udgangspunkt i en burger.

 

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Astra, Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed

 "Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang."

Omfang

Forløbet strækker sig over 26 lektioner (måske lidt mere afhængigt af afstanden til en burgerbar og valg af evalueringsform til slut) fordelt på fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne skal helst opleve forløbet som et sammenhængende forløb. Det fællesfaglige forløb har hovedvægten på biologi, og fagenes lærerne kan med fordel planlægge lektionerne, som følger:

 

Biologi           Lektion 1-14

 

Fysik/kemi     Lektion 15-20

 

Geografi        Lektion 21-24

 

Evaluering    Lektion 25-26

 

Der er dog i mange af områderne et stort sammenfald mellem fagene, så de ikke kan skilles ad, så denne skelnen mellem fagene er kun vejledende, så det er lettere at planlægge.

Undervisningen kan ligge på alle årstider. Forløbet kan med fordel slås sammen og afvikles som en temauge eller i blokke af hele undervisningsdage. 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Formidling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser (vejledende mål)
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber (vejledende mål)
Produktion og teknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge fødevareproduktion (vejledende mål)
Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer (vejledende mål)
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Globalisering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål)
Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål)