Fællesfagligt undervisningsmateriale om vand

Spændende interaktivt undervisningsmateriale om vand. Udarbejdet af Aarhus vand.

Det blå guld

Hænder der fyldes med vand

DET BLÅ GULD er et supplerende lærermiddel til undervisningen i det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene 7. – 9. klasse

DET BLÅ GULD er struktureret i undertemaerne: Det løber rundt, Fra grundvand til drikkevand, Havet sletter ikke alle spor og Fremtidens drikkevand. Temaerne indeholder korte elevtekster, masser af filmklip og arbejdsforslag. 

Det overordnede mål med DET BLÅ GULD er at arbejde med problemstillingen – Hvordan sikrer vi rent
drikkevand til alle i fremtiden? Ikke mindst i lyset af FNs Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet til alle.
Hvordan klarer vi det i en verden med klimaforandringer? Vi har masser af saltvand, men kan vi bruge det
til drikkevand? Hvor får vi vores vand fra, og hvordan dannes vores drikkevand? Kan vi se på vandet, om
det kan drikkes, og hvordan kan vi rense det?

Filmklip i materialet kan kræve UNI-Login.