Færøerne - rigsfællesskab og befolkning

Færøernes befolkning er følsom overfor kriser. I krisetider har Danmark fungeret som nødhavn for færingerne. Det kan udledes af demografiske data.

Rigsfællesskab i praksis

Rigsfællesskabet består af rigsdele med en ret høj grad af selvstyre. Men Færøbanksagen i 1990'erne viste, at Færøerne var integreret i dansk økonomi og at færingerne kunne bruge Danmark som nødhavn i en periode prælget af arbejdsløshed på Færøerne.

Færøbanksagen kort, efter www.denstoredanske.dk:

"Færøbanksagen, sag, der omhandler 1990'ernes bankkrise på Færøerne og Færøernes Landsstyres overtagelse af Føroya Banki fra Den Danske Bank. De færøske banker Sjóvinnubankin og Føroya Banki blev i 1992 og 1993 så hårdt ramt af den færøske økonomiske krise, at der måtte store kapitalindskud til. De kom fra den danske stat gennem Finansieringsfonden af 1992. I 1994 fusionerede bankerne, og Den Danske Bank, der havde været hovedaktionær i Føroya Banki, trak sig herefter ud..."

En søgning på Infomedia (SKODA) i de store dagblade vil kunne give dybere viden om disse forhold.

DR K's store serie om Rigsfællesskabet behandler sagen i det 6. afsnit.

Nedenfor et udtræk fra Færøernes statistik Hagstova.fo. Bemærk migrationsmønstret i de seneste årtier.

.

Nettomigration for Færøerne
© Laust Wium Olesen

Bemærk nettomigrationen i 1990'erne. Undersøg eventuelle forskelle på kvinder og mænd. Fra Hagstova

Statistik

På Hagstova kan man også undersøge, hvilke aldersgrupper der især migrerede. Prøv at opsætte en hypotese inden undersøgelsen gennemføres. Få hypotesen (hypoteserne afprøvet på de faktiske forhold.

Og undersøg om 1990'ernes fraflytning er blevet opvejet af tilflytning siden 1990'erne.Hagstova giver mulighed for at dykke langt ned i Færøernes forhold. Undersøg fx hvordan det gik med værdien af Færøernes fiskefangster i 1990'erne, eller hvilke områder af Færøerne, der havde de største befolkningstab. Benyt hertil kommunekort (relaterede links).

Set fra Danmark

Da Færøernes befolkning kun udgør knap 50.000, så påvirkede det jo ikke det danske befolkningstal væsentligt, at der flyttede flere tusinde færinger hertil i 1990'erne. Nedenstående graf baseret på Statistikbanken, der viser antallet af færinger og grønlændere bosat i Danmark, viser dog flere interessante mønstre. Hvilke? Og hvorfor mon? Sammenlign den i Grønland fødte befolkning bosiddende i Danmark med den færøske. Ligheder og forskelle? Forklaringer?

Færinger i Danmark afviger fra grønlændere i Danmark
© Laust Wium Olesen, Statistikbanken

Kriseårene med bankkrak midt i 1990'erne.

Færøerne i litteraturen

Færøerne er andet end William Heinesen, se liste over litteratur relateret til Færøerne og oversat til dansk på litteratursiden.dk (relaterede filer).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Færøernes statistik på engelsk. Der er ingen dansksproget side.
Den store Danske
Den store Danske
Der er fokuseret på skønlitteraturen, men desuden medtaget aktuel faglitteratur på denne liste, der handler om Færøerne.
TV-serie 2016 i seks afsnit a ca. 28 minutter. Kræver uni-login.