Færøernes Lagting

Læs mere Færøernes Lagting i dette modul

Færøernes Lagting

Lagtinget - Løgtingið eller Føroya løgting- er mere end 1000 år gammelt. Da det færøske hjemmestyre blev oprettet i 1948 som en selvstyrende del af det danske rige, fik Lagtinget lovgivende magt vedrørende færøske særanliggender. Færøernes landsstyre administrerer den udøvende magt på dette område.

Lagtinget vælges for en fire-årig periode og har 33 medlemmer. Færøerne blev i 2007 omdannet til én valgkreds. Rigsombudsmanden repræsenterer Danmark på Færøerne og deltager i Lagtingets møder uden stemmeret.

Lagtingets formandsskab (færøskFormansskapurin) er Lagtingets præsidium, der organiserer tingets arbejde. Det består af en formand og tre næstformænd,

Mere om Lagtinget

Lagtinget har udgivet en folder, der forklarer hvordan Lagtinget er sammensat og arbejder. Se den her. Suppler evt. med denne Wikipedia-artikel (se den her) eller en folder fra logting.fo her. 

Se flere links til materialer om Lagtinget i højre spalte.

360 graders tur på Tinganes

På klipperne yderst på Tinganes i Torshavn har færinger holdt ting i mere end tusind år. I begyndelsen var tinget på Tinganes et alting, hvor alle frie mænd kunne møde på tinget for at forhandle og træffe beslutninger om fælles anliggender. Senere blev altinget et løgting (lovting), der blev ledet af løgmaður (lovsigemanden) og med deltagelse af repræsentanter fra hvert område i landet. Se mere her (også kilde til teksten).

Se hvordan der ser ud i denne 360 graders video. Klik her.

Sammenlign med de andre parlamenter i Rigsfællesskabet (2)

Landsstyret i Grønland

grønland
Læs mere om hvordan Landsstyret og Landstinget i Grønland er sammensat i dette modul.

Folketinget

Folketingssalen.ft_open_2010_0907.Fotograf_Anders Hviid.jpg
© Anders Hviid, Folketinget.dk
På denne temaside om folketinget findes, information, undervisningsmaterialer, quizz, video m.m. om det danske Folketing.

Relaterede links

Færøernes Lagting er mere end 1000 år gammelt. Det ældste historiske skrift, som fortæller om, at der blev holdt ting på Færøerne, er Færeyingasaga. I pdf'en er også en beskrivelse af Lagtingets arbejdsform, partierne og mere omkring valg.
Sammen med grundloven udgør hjemmestyreloven og overtagelsesloven Færøernes forfatningsmæssige stilling i riget.
Lederen af regeringen på Færøerne hedder "Lagmanden". Se hjemmesiden her (engelsk version).
Her forklares mange nøgletal om Færøerne, lagtingsvalg, arbejdsform i Lagtinget og et historisk rids. Folderen er fra 2004.