Færdige undervisningsforløb til produktionsskolernes værksteder

Undervisningsforløbene er produceret i et samarbejde mellem produktionsskolers almen undervisere og værkstedslærere. Forløbene indeholder praktiske anvisninger, øvelser, tegninger, kildehenvisninger, videoer og elevinstruktioner.

Kontakt gerne projektleder Charlotte Have fra Favrskov Produktionsskole for yderligere info og kompetenceudviklingsforløb.

Undervisningsforløb til træ og design

Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Arbejdsbuk - fremstilling i træ

Undervisningsforløb til træværkstedet på produktionsskolerne. Eleven skal fremstille en arbejdsbuk ved at følge en skriftlig arbejdsbeskrivelse. ”At kunne selv” kan virke motiverende for nogle elever – undervisningen er derfor planlagt sådan, at eleven har mulighed for at arbejde mest muligt alene omkring at løse den praktiske opgave.
Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Bordskåner - fremstilling i træ

Undervisningsforløb til træværkstedet på produktionsskolerne. Eleven skal fremstille en bordskåner ved at følge en skriftlig arbejdsbeskrivelse. ”At kunne selv” kan virke motiverende for nogle elever – undervisningen er derfor planlagt sådan, at eleven har mulighed for at arbejde mest muligt alene omkring at løse den praktiske opgave.
Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Foderbræt - fremstilling i træ

Undervisningsforløb til træværkstedet på produktionsskolerne. Eleven skal fremstille et foderbræt ved at følge en skriftlig arbejdsbeskrivelse. ”At kunne selv” kan virke motiverende for nogle elever – undervisningen er derfor planlagt sådan, at eleven har mulighed for at arbejde mest muligt alene omkring at løse den praktiske opgave.
Mahognikasse
© Favrskov Produktionsskole

Mahognikasse - fremstilling i træ

Undervisningsforløb til træværkstedet på produktionsskolerne. Eleverne skal fremstille en lille mahognikasse. Eleverne skal tilskære lister, og skære efter mål med dekupørsav. Kassen samles til sidst med sømpistol og lim. Eleverne skal følge en skriftlig arbejdsmanual.

Undervisningsforløb til Køkken

Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Egenkontrol - hygiejne og fødevaretemperaturer i køkkenet

Undervisningsforløb til køkken på produktionsskolerne. Eleverne skal lære, hvad ”egenkontrol” handler om, og de skal forstå, hvorfor hygiejne og fødevaretemperaturer er ekstremt vigtige emner, når man arbejder med mad.
Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Grøntsager og krydderurter

Undervisningsforløb til Køkken på produktionsskolerne. Eleverne skal lære om anvendelse af og kendetegn og sæson på udvalgte typer af grøntsager og krydderurter. Læringen foregår, mens der produceres på værkstedet og er derfor let at integrere. Undervisningsmaterialet til forløbet er meget visuelt.

Undervisningsforløb til Sosu

Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Udsatte børn - Sosu

Undervisningsforløb til Sosu på produktionsskolerne. Eleverne skal arbejde med tekster, film og opgaver med et fokus på det at have en vanskelig barndom. Dette skal give eleverne anledning til at overveje, hvad der er et godt børneliv samt anledning til at personligt at arbejde med refleksion og samtale.
Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Familie - Sosu

Undervisningsforløb til Sosu på produktionsskolerne. Eleverne skal arbejde med tekster, film og opgaver med fokus på familie. Dette skal give eleverne anledning til at overveje, hvilken betydning familien har for børns trivsel og udvikling og hvilke muligheder der er, for at familien kan få støtte til deres omsorg og opdragelse af deres børn. Det skal også give anledning til, at eleverne personligt arbejder med refleksion og samtalekompetencer.
SOSU
© Favrskov Produktionsskole

Fastelavn - Sosu

Undervisningsforløb til Sosu på produktionsskolerne. Eleverne skal arrangere fastelavn for en gruppe børn fra en børnehave. Eleverne skal kende den historiske baggrund for fastelavn og nogle af de lege, der er forbundet med festen. De skal desuden erfare, hvad fastelavn som pædagogisk aktivitet kan understøtte i børns udvikling og trivsel.

Undervisningsforløb til natur og service

Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Motorsaven og opsavning af træ

Undervisningsforløb til Natur og service på produktionsskolerne. Eleven skal lære at bruge en motorsav. De skal have kendskab til sikkerhedsforhold, vedligeholdelse og service, anvendelse og filning. Eleven skal også skære træ op i 28 cm længde.
natur_service_faeld1.JPG

Fæld et træ

Undervisningsforløb til Natur og service på produktionsskolerne. Eleverne skal deltage i fældningen af et træ og lære hvilke teknikker, beregninger og forholdsregler, der er nødvendige i forbindelse med retningsbestemt træfældning.

Undervisningsforløb til medie og grafik

Favrskov Produktionsskole
© Favrskov Produktionsskole

Logo - medie og grafik

Undervisningsforløb til Medie og grafik på produktionsskolerne. Eleverne skal producere et logo til et projekt. I løbet af produktionen skal eleverne få kendskab til og erfaring med arbejdsprocessen hen imod det færdige logo.
medie_grafik2.JPG

Folder i layoutprogram

Undervisningsforløb til Medie og grafik på produktionsskolerne. Eleverne skal producere en 3-fløjet folder. Det er en grundlæggende grafik opgave, som er væsentlig i løsning af simple kundeopgaver.

Undervisningsforløb på tværs af værksteder

Tegning om arbejdssikkerhed
© Produktionshøjskolen Marienlyst

Sikkerhed på arbejdspladsen

Undervisningsforløb til produktionsskolerne. Forløbet er relevant på de fleste værksteder. Eleverne skal igennem forløbet stifte bekendtskab med bl.a. arbejdsmiljø, sikkerhedstøj, sikkerhed i forbindelse med håndtering af maskiner, sikkerhedsrepræsentant og love og regler.
Produktionshøjskolen Marienlyst
© Produktionshøjskolen Marienlyst

Danskundervisning på værkstedet - multimodale læringsdesigns

Produktionshøjskolen Marienlyst har lavet 7 undervisningsforløb. Temaerne er generelle, så de kan gennemføres på de fleste værksteder på landets produktionsskoler. Ideen med forløbene er, at lade eleverne formidle deres værkstedsfaglige viden gennem digitale og analoge medier. Forløbene har særligt fokus på danskundervisning, men konceptet kan overføres på andre fag som eksempelvis, engelsk, matematik eller samfundsfag.

Relaterede links

Produktionsskoleforeningens hjemmeside