Færdselsregler gennem stjerneløb

Gennem postbaseret stjerneløb lærer elever at skelne mellem forskellige typer af færdselstavler.

Formål

Færdselsskilt

Formålet er, at eleverne gennem stjerneløbet lærer at skelne mellem de forskellige typer af færdselstavler fx forbuds-, påbuds- og advarselstavler.

Stjerneløbet er en god form til at understøtte anden læring, da det er postbaseret.

Læringsmål

  • Eleverne kan identificere forskellige trafikskilte.

Valg af undervisningsaktivitet

Stjerneløbet egner sig bedst som en idrætsaktivitet, men kan også anvendes som en aktivitet i forbindelse med bevægelse, understøttende undervisning eller som en alternativ undervisningsform i færdselslære. Stjerneløbet er med til at skærpe elevernes fokus på trafiktavlernes betydning, og hvilken type tavler de tilhører.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

  • Eleverne samles ved startbasen og får udleveret et kort, hvorpå der er indtegnet 5 poster. Posterne er navngivet efter færdselstavletyperne påbuds-, forbuds-, advarsels-, vigepligts- og oplysningstavler og er alle udstyret med en plastiklomme. Der skal være ca. lige langt mellem startbasen og de enkelte poster.
  • Læreren har en stor pose med billeder af relevante trafiktavler (hav rigeligt med kopier). Læreren deler et billede af en trafiktavle ud til hver af eleverne, som skriver deres navn bagpå, når alle har skrevet starter løbet.
  • Eleverne løber nu ud til den post, de mener, passer til deres trafiktavle, hvor de så putter deres billede ned i plastiklommen, der gives et point for hvert korrekt placeret billede. Herefter løber de tilbage til læreren og får et nyt billede, som de igen skriver navn på og afleverer ved den post de mener, er den rette.
  • Når læreren blæser løbet af kommer eleverne tilbage til startbasen, og læreren henter plastiklommerne, tæller pointene sammen og kårer vinderen/vinderne.

Tegn på læring

Eleven genkender forskellige typer af skilte såsom påbuds-, forbuds-, advarsels-, vigepligts- og oplysningsskilte.

Evaluering

Læreren kan ved optælling af point både evaluere på elevernes deltagelsesniveau og evne til at svare korrekt.

Forenklede Fælles Mål

Færdselslære
4. - 6. klasse
Trafikal adfærd (obligatorisk)
Færdselsregler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan cykle alene i trafikken ifølge færdselsreglerne (vejledende mål)
Eleven har viden om færdselsregler for cyklister (vejledende mål)

Relaterede links

Emneord