Følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen

Følgeforskningsprogrammet undersøger og følger op på folkeskolereformen, samt understøtter realiseringen af reformens mål. Her finder du alt materiale, der er udarbejdet som led i programmet. Materialet er inddelt efter de primære målgrupper, som vidensarbejdet fokuserer på.

Primær målgruppe

børn i rundkreds

Elever

Her kan du finde følgeforskning om elever.
Leder vejleder lærere

Lærere og pædagoger

Her kan du finde følgeforskning om lærere og pædagoger.
Skoleledelse
© Ulrik Jantzen

Skoleledelse

Her kan du finde følgeforskning om skoleledelse.
Børn

Skolebestyrelse

Her kan du finde følgeforskning om skolebestyrelsernes rolle.
Den første skoledag er starten på en masse spændende

Forældre

Her kan du finde følgeforskning om forældrenes perspektiv på reformen.
Struktur

Kommuner

Her kan du finde følgeforskning om kommunernes arbejde med reformen.
Lærer og elev

Specialundervisning

Her kan du finde følgeforskning om specialundervisningstilbud.
Foto af tidslinje

Samlet oversigt

Samlet oversigt over følgeforskning fordelt efter årstal.

Temaer i folkeskolereformen

Bevægelse

Bevægelse i folkeskolen

Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag svarende til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Målet er, at fremme den generelle sundhed blandt eleverne, samt at understøtte deres motivation, trivsel og læring. På denne side er et overblik over, hvordan det går med skolernes implementering af bevægelse i undervisningen, og hvilke effekter det har på elevernes læring og trivsel.
elever der går på gade

Den åbne skole

Ifølge folkeskolereformen skal skolerne i højere grad inddrage det omgivende samfund i undervisningen gennem samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, virksomheder og andre offentlige institutioner. Dette skal give eleverne et øget kendskab til lokalsamfundets muligheder og understøtte elevernes læring og trivsel gennem varieret og motiverende undervisning.
Skolemøde

Fagprofessionelt samarbejde

Det er et vigtigt element i folkeskolereformen at øge det fagprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger. Forventningen er, at et styrket samarbejde vil bidrage til en mere motiverende tilrettelæggelse og gennemførelse af den længere og mere varierede skoledag, som kan understøtte elevernes læring og trivsel. Pædagogerne har desuden fået en ny og mere fremtrædende rolle.
Skoleledelse

Resultatbaseret styring og ledelse

Folkeskolereformen stiller både nye og skærpede krav til ledelse og styring af folkeskolen på alle niveauer – nationalt, kommunalt og på skoleniveau. Formålet er at erstatte 'styring efter regler' med en højere grad af 'styring efter mål'.

Om følgeforskningsprogrammet

Elever
© Ulrik Jantzen

Om følgeforskningsprogrammet

Programmet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges af skoler og kommuner. Rapporterne finder du her på EMU.

Del af pakke

Emneord