Fabler

Omsæt en fabel til digitalt dukketeater i Puppet Pals.

Formål

Fabel

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer fablen som genre at kende og kan beskrive dens dyre-hovedpersoner og indbyggede konflikt og udlede dens morale. Eleverne skal også lære at omsætte en skriftlig fabel til et digital dukketeater, hvor billeder og mundtlig speak skal formidle fortællingen i stedet for skriftlig tekst.

 

Digitalt dukketeater produceres i appen Puppet Pals på en iPad, hvor man kan skabe sine egne skuespillere(dyre-hovedpersoner), som man bevæger rundt på selvvalgte baggrunde, mens man lægger stemmer til figurerne. Se henvisning til eleveksempel til højre på siden.

Omfang

Ca.14 lektioner.

Forløbet er udarbejdet af Trine Ferdinand, Danskkonsulent på CFU København og dansklærer på Skorpeskolen.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
3. - 4. klasse
Fortolkning
Undersøgelse
Fase 2
Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger
Eleven har viden om personkarakteristik
Fortolkning
Fase 2
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden
Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde

Relaterede links

Se et eksempel på en elevfremstiling i Puppet Pals.