Fag- og tværprofessionalt samarbejde

Find eksempler på organisering af understøttende undervisning.
Begejstrede elever

Eksempler på organisering af understøttende undervisning (5)

Elevernes nysgerrighed og motivation er drivkraft for de understøttende aktiviteter

Glade elever
På Vadum Skole består den understøttende undervisning af en bred vifte af aktiviteter. Eleverne vælger aktivitet efter interesse, og deres nysgerrighed og motivation styrkes af konkrete og undersøgende aktiviteter. Det motiverer eleverne, men stiller krav til, hvordan skolen planlægger undervisningen i de understøttende aktiviteter.

Relaterede moduler