Fagkonsulenten i teknologihistorie og idéhistorie

Her finder du nyhedsbreve og kontaktoplysninger til fagkonsulenten.

Fagkonsulent

Anders Kristensen
Direkte tlf.: +45 33 92 55 14 
E-mail: Anders.Kristensen@stukuvm.dk

Relaterede filer

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten om efteruddannelsestilbud på Aarhus Universitet, FIP i april 2018, og pædagogikum/fagdidaktisk kursus.
Nyt fra fagkonsulenten om model for at opnå undervisningskompetence i idéhistorie B, status for det nye idéhistorie B, opsamling på FIP forår 2017. Desuden omtale af faglige arrangementer i efteråret 2017.
Nyhedsbrev fra Anders Kristensen, ny fagkonsulent. Om Det nye udehistorie B, faglige mindstekrav og efteruddannelse.
Nyhedsbrev om idéhistorie i SRP

Emneord