Fagkonsulenten for it-fagene

Kontaktoplysninger til fagkonsulenten for it-fagene.

Kontakt  

Kathrine Madsen

+45 2139 5199

Kathrine.Madsen@stukuvm.dk 

 

  

Fagligt Forum  

Fagkonsulentens rådgivende forum med repræsentanter fra den faglige forening, rektorforeningen og videregående uddannelser.

  

På hele det gymnasiale område er oprettet en række faglige fora, der skal rådgive fagkonsulenten og derigennem ministeriet på centrale områder vedrørende de enkelte fag, herunder: 

• Faget i forhold til reformimplementeringen 

• Udviklingsprojekter af særlig interesse

• Etablering af relevant efteruddannelse

• Evaluering af efteruddannelse og udviklingsprojekter med henblik på iværksættelse af nye projekter

• Evaluering og justering af faget.

Det faglige forum er således et vigtigt bindeled mellem lærere, aftagere og ministerium og er således en direkte måde at få indflydelse på fagets udvikling. Rammerne for arbejdet er udstukket af ministeriet, der samtidig stiller et (beskedent) budget til rådighed for de faglige foras mødevirksomhed (dog ikke til løn). I forbindelse med møderne er udgifterne dækket.

 

Medlemmer

  • Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium og HF
  • Elisabeth Husum (stx/hf), Egaa Gymnasium
  • Anders Lindskjold, (hhx), Campus Vejle
  • Søren Præstegaard (htx), Odense Tekniske Gymnasium
  • Michael Caspersen, Aarhus Universitet, (repræsentant for aftager-inst.)
  • Anne Frausing. (ledelsesrepræsentant/Danske Gymnasier)
  • Kathrine Bohus Madsen, Borupgaard Gymnasium, Fagkonsulent i UVM/STUK
Læs mere Vis mindre

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png