Fagkonsulenten

Her finder du kontaktoplysninger om fagkonsulenten.

Vedr. Læreplaner

Fagkonsulenten

Kontaktoplysninger

Mikkel Krag Brunvold

Direkte tlf.: +45 33925326
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

Læreplaner

Allervigtigst i læreplanen er "De faglige mål". Det er de faglige mål, som eleverne måles på til eksamen og det er graden af målopfyldelse, som afgør karakteren.

De faglige mål kan med stor fordel præsenteres og gennemgås med eleverne et par gange om året, så man som underviser får ind under huden og de med tiden bliver til et kompas i forhold til både indhold og arbejdsformer i undervisningen.

En anden idé kunne være, at få eleverne til at svare på, hvilke faglige mål, de mener man har arbejdet med efter en time.

Læreplanen beskriver dernæst, hvad kernestoffet er i psykologi. Med kernestof menes ikke, at undervisningen skal gennemføres ét kerneområde ad gangen, men at alle kernestofområder må være repræsenteret i slutningen af året, gerne mixet ind i hvert gennemgået tema. Hvordan man så kan gøre det, er et spørgsmål som Vejledningen beskæftiger sig med.

Til sidst beskrives også prøveformen ganske kort.

  

Vejledninger

Det uddybes og eksemplificeres, hvordan man honorerer de faglige og didaktiske mål. Derudover gives der eksempler på eksamensspørgsmål, en vejledning til prøvens opsætning (fx ang. antal sæt, eksaminators og censors rolle), og en vejledning til bedømmelseskriterier til karaktererne 02, 7 og 12.

Fagkonsulentens nyhedsbreve og FAQ

FAQ på sort tavle

Brug af fiktion i tværfaglige opgaver

Må man inddrage fiktive cases i psykologi? Hvordan samarbejder man med et sprogfag i en tværfaglig opgave? Få fagkonsulentens svar her.
Kvinde arbejder koncentreret ved sin computer og med et dokument

Brug af internet til C-eksamen

Ifølge den nye eksamensbekendtgørelse har elever, der er startet efter august 2017, ikke adgang til internettet under eksamen eller forberedelse til eksamen. Det betyder, at elever skal downloade materiale fra undervisningen inden prøven, så det ligger på deres computer.

Fagkonsulentens faglige samarbejdspartnere

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler