Faglig læsning med "Marken er mejet"

Forløbet arbejder med faglig læsning dels i relation til en sangtekst og dels i relation til nodesystemet. Den faglige læsning er i fokus i sammenhæng med både sang og spil.

Formål

Faglig læsning

Formålet er, at eleven lærer at fordybe sig i fagets tekster, herunder både sangtekster og noder, i sammenhæng med musikalsk udøvelse.

Gennem indstudering af sang, dans og spil arbejder eleverne bevidst med læsning af såvel sangtekst som noder. Der tages afsæt i en konkret høstsang, men metoden kan med fordel overføres til andre sange.

Omfang

Forløbet svarer til ca. 4 lektioner.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Dansebeskrivelse

takt 1-8 dansering til venstre

1-8 dansering til højre

9-10 partnere vender sig mod hinanden og slår hinanden i hænderne fire gange.

11-12 vi slår på samme måde fremmed partner fire gange

13-16 danser rundt med egen partner. Skifter plads.

9-10 slår igen fire gange i hænderne med ny partner   (pigerne starter med at slå partneren til venstre for sig)

11-12 slår fire gange i hænderne på partner til modsat side

13-16 danser rundt med den man slog hænder med ved 9-10. Skifter partner (dreng sender pige til venstre).

Undervisningens tre faser (3)

Faglig læsning - Planlægning

Faglig læsning
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sangrepertoire (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan synge med på forskellige typer af sange og salmer (vejledende mål)
Eleven har viden om tekstindhold og melodi i sange og salmer (vejledende mål)
Spil (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer (vejledende mål)
Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation (vejledende mål)
Eleven har viden om enkel notation og gehør (vejledende mål)

Relaterede links

Undervisningsministeriet har udgivet en online publikation om faglig læsning.