Faglig læsning og sproglig udvikling i samfundsfag og historie

"Samfundet i dag har brug for, at alle er kompetente læsere af fagtekster." Sådan står der i Forenklede Fælles Mål for Samfundsfag i sektionen "sproglig udvikling". Herunder er samlet forslag og inspirationsmateriale til at arbejde med faglig læsning i samfundsfag og historie.

Introduktion - Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekster i faget.

I samfundsfag og historie er sproglig udvikling (tidl: faglig læsning) hverdag. Det gør eleven hver eneste undervisningstime, og det stiller krav til både elev og underviser.

Som indgangsvinkel til arbejdet med sproglig udvikling i samfundsfag (kan også bruges til historie) anbefales det at læse Ruth Mulads artikel. På de 5 sider giver hun mange forskellige bud på, hvordan man konkret arbejder med faglig læsning i samfundsfag. Læs artiklen via linket i højre spalte. Artiklen bringes efter tilladelse af FALIHOS.

Herunder er et forslag til et undervisningsforløb på 4x2 lektioner om faglig læsning. Nederst på siden er en kort video (5 min), der introducerer de centrale begreber i faglig læsning.

 

 

Forslag til undervisningsforløb på 4x2 lektioner

Tjekliste

Formål

At integrere sproglig udvikling (faglig læsning) i samfundsfag. 

Planlægning, arbejdsformer og materialekrav

Man skal bruge de tekster, man almindeligvis arbejder med, fx grundbog, online portal eller artikler. Brug derefter materialets arbejdsvejledning. Se link 1 under "relaterede links".

Gennemførelse

Materialet har til formål at formidle forskningsbaseret viden om undervisning i tekstforståelse og give dig konkrete ideer til din undervisning, og er udviklet af Undervisningsministeriet. Følg linket (link 1) i højre spalte for at gå til hjemmesiden.

Materialet består af tekst, filmklip og downloads, og er grupperet i 5 afsnit, som du kan se online eller hente samlet. De 5 afsnit er:

 1. Kompetente læsere.
 2. Før læsning
 3. Under læsning
 4. Efter læsning
 5. Baggrund


Forslag til læringsmål:

 • Eleven kan læse, afkode og forstå en fagtekst. 

Eksempler på udfordringsmål

 • Eleven kan lave læse sværere faglige tekster.
 • Eleven kan læse sværere faglige tekster og agere som forklaringsagent og ordbog for andre elever.
 • Eleven kan læse fagteksten uden at skulle slå ord op eller have dele forklaret.

Tegn på læring

 • Eleven kan forklare, hvad indholdet af fagteksten er, når lærer eller andre elever spørger til tekstforståelsen. 
 • Eleven kan kort redegøre for og opsummere indholdet af teksten.

Forslag til undervisningsdifferentiering

 • Nogle elever arbejder bedst helt alene og måske afskærmet.
 • Faglig læsning er oplagt til fx CL-strukturer som quiz og byt og rollelæsning.

Start her med en video - en introduktion til sproglig udvikling

Videoen giver en introduktion til faglig læsning og nogle udvalgte læsestrategier v/ Søren Mikael Kristensen, lektor i dansk. University College Nordjylland. Se videoen herunder. Se herunder.

Forenklede Fælles Mål

Historie
7. - 9. klasse
Kildearbejde (obligatorisk)
Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger (vejledende mål)
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
Samfundsfag
8. - 9. klasse
Samfundsfaglige metoder (obligatorisk)
Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)

Relaterede filer

Ruth Mulvad - artikel om faglig læsning i samfundsfag,

Relaterede links

Læsevejledere Inge Hass Norlyk & Lisbeth Bjerrum Jensen har samlet gode råd til faglig læsning. Brug de 7 råd som tjekliste, når du tilrettelægger undervisning med faglig læsning
Fælles Mål for Samfundsfag - afsnittet om faglig læsning.
Linket åbner en pdf med særnummeret af Folkeskolen. Åbner som pdf.
Nationalt Videncenter For Læsning.
Lidt om læsning af tekster i historiefaget. Af Sten Larsen, underviser ved University College Capital, UCC, Læreruddannelsen Zahle. (Åbner som word-fil).
Hvad sker der med elevens læsning, når skolen udskifter papirbøgerne med i-bøger? Få et bud på, hvordan du som underviser kan udnytte i-bogens potentialer, samtidig med at du støtter elevens læsning. (Artiklen er målrettet EUX og EUD, men kan fint bruges i grundskolens ældste klasser).