Faglig ledelse

Dette materiale henvender sig til pædagogiske ledere. Her kan I finde inspiration til jeres ledelsesopgave med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.
Forside til temahæftet Faglig ledelse
© Danmarks Evalueringsinstitut

Børnecentreret ledelse

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat ved dagtilbudslovens ikrafttræden 1. juli 2018. Kommuner og dagtilbud er dog først forpligtede til at have implementeret elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan 1. juli 2020.

Det er en vigtig ledelsesopgave at udvælge, oversætte og sætte en retning for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Uanset hvilken ledelsestilgang der giver bedst mening og størst værdi i det enkelte dagtilbud, må ledelsesfokus starte og slutte med børnene.

Børnecentreret ledelse handler om at fokusere på børnene, hvad enten det drejer sig om organisering af tid og kompe­tencer, efteruddannelse, tilrettelæggelse af forældresamarbejde eller andet. Det kan I læse mere om i dette temahæfte om faglig ledelse.

Materialets indhold

  • Artikel: Prioritering og ledelse med barnet i centrum
  • Case: Inspiration fra praksis i Ikast-Brande Kommune
  • Guide: Syv spørgsmål, enhver leder bør overveje, når den styrkede pædagogiske læreplan skal implementeres
  • Dialogkort til faglig refleksion

Bag om materialet

Temahæftet Faglig ledelse er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2019.

Materialet

Emneord