Faglig udvikling i praksis (FIP) i tysk på HHX - forår 2016

Undervisningsministeriet afholder et kursus af én dags varighed i Faglig udvikling I Praksis (FIP) for tysklærere på hhx. Læs om kurset og tilmeld dig via et link nederst på siden. Modulet er din indgang til materialet, der er anvendt i forbindelse med FIP-kurset i Tysk i foråret 2016. Materialet lægges i dette modul, når kurset har været afholdt.
Lærere omkring et bord
© Jens Hasse/Chili

Formål

Kurset er en del af et forløb, som skal understøtte skolernes arbejde med at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde i tyskfaget og har til formål at styrke samarbejdet i faggrupperne om at øge elevernes tyskfaglige kompetencer.

Hvad omhandler kurset?

På det første FIP-kursus er omdrejningspunkterne følgende:

  • Uddannelsesstatistik og status på faget: På ministeriets hjemmeside er der adgang til data om elevernes karakterresultater, skolernes løfteevne mv. Hvilke oplysninger kan man finde frem til? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i det statistiske materiale? Giver statistikkerne anledning til fagdidaktiske overvejelser? Hvad gør vi godt? Er der noget, der stikker ud? Er det noget, vi kan/vil gøre noget ved? Eventuelle indsatsområder? Data kan hentes her: http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Databanken. På hjemmesiden ligger hjælpevideo og vejledninger.
  • Kommunikativ sprogundervisning - fra teori til praksis. Hvordan kobles fagets discipliner? Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Der er derfor både en videns- og en færdighedsdel, der skal indgå i tilrettelæggelsen af undervisningen. Sprogsynet i læreplanen er kommunikativt, og den kommunikative undervisning fokuserer på både form og indhold. Kurset vil have fokus på, hvordan fagets discipliner kan kobles. Hvordan kommer vi fra input til output i fremmedsprogsundervisningen? Hvordan arbejdes der med mundtlig og skriftlig sprogproduktion i undervisningen? Hvordan arbejdes med skriftlighed som støtte for mundtlighed? Hvordan integreres grammatik i tekstlæsningen?

Forud for kurset

Faggrupperne på de enkelte skoler skal forud for kurset undersøge det statistiske materiale om tysk på egen skole. Faggruppen skal debattere, om det statistiske materiale peger på eventuelle problemfelter og endelig fastlægge et eller flere indsatsområder til udvikling i faggruppen.

Efter kurset

De deltagende lærere forventes at orientere egen faggruppe om de faglige og fagdidaktiske emner, der er blevet behandlet på kurset. Kurset skal således bidrage til inspiration og faglig refleksion i arbejdet med de udvalgte indsatsområder.

Tilmelding, pris og praktiske oplysninger

Hver skole/afdeling på større skoler forventes at tilmelde én til to repræsentanter for faggruppen samt evt. en ledelsesrepræsentant.

Skolerne bliver sammensat i netværksgrupper. Netværkets formål er at skabe rammer for samarbejde og erfaringsudveksling om indsatsområder og igangsatte projekter på de enkelte skoler.

Kurset foregår d. 26. april 2016 på Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle

Tilmelding foretages senest den 14. marts 2016. 

På siden vælges det kursus, man skal lave tilmelding til. Der er mulighed for at tilmelde en eller flere personer samtidig til det pågældende kursus. Alle skal tilmeldes med deres individuelle e-mail, der bruges til kursusbekræftelse og kursusinformation. Spørgsmål om tilmelding og fakturering rettes til GL-E på gl-e@gl.org eller på tlf. 33290900.

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. 

Relaterede filer

Her finder du invitationen til FIP i tysk.