Faglige fora og tidsskrifter, håndværk og design

En række faglige foreninger og tidsskrifter kan have interesse for undervisere i håndarbejde, sløjd og håndværk og design.

De røde overskrifter linker til hjemmesider.

      

Den faglige forening Håndværk og Design

Foreningens formål er at styrke Håndværk og Design som skolefag og læreruddannelsesfag, og at virke for medlemmernes fælles interesse af faglig, pædagogisk og tjenstlig art. Det er ligeledes formålet at styrke håndværksmæssige aktiviteter i tværfagligt samarbejde. Dette søges nået dels gennem kurser, foreningens udgivelser og andre tiltag til faglig sparring og dels gennem  påvirkning af organisationer og beslutningstagere. 

Foreningen arbejder på såvel lands- som lokalplan.

Foreningen udgiver bladet Håndværk & Design.

         

Fagfællesskabet Håndværk og Design

Fagfællesskabet Håndværk og design er et professionelt fællesskab med fokus på god og inspirerende undervisningspraksis i danske grundskoler. Det er et online læringsrum for refleksion og udvikling i faget håndværk og design – for lærere, pædagoger, studerende og undervisere ved professionshøjskoler. Intentionen med Fagfællesskabet Håndværk og Design er at udvikle praksis ved brug af korte videoer (1-3 min.), som er lavet af lærere, pædagoger og studerende i håndværk og design. Ved at synliggøre praktiske eksempler fra undervisningen skabes opmærksom om god undervisning i faget, således at lærere har mulighed for at dele praksis og lære af og med hinanden på tværs af skoler.

Det er &LEARNING, der har taget initiativet til fagfællesskabet og har ledet udviklingsprocessen. Både site og videoer er udviklet i tæt samspil med en lang række faglærere samt nuværende og tidligere lektorer ved professionshøjskolerne. Sitet og videoerne er produceret med tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Du kan oprette en profil, se videoer og deltage i dialogen med afsæt i praksisvideoerne på haandvaerkogdesign.net. 

      

Nordfo

Nordisk forum for forskning og udviklingsarbejde indenfor sløjduddannelser i Norden.

NordFo skall verka för samarbete i olika former mellan de nordiska ländernas lärarutbildningar för att initiera, stimulera och redovisa forskning och utvecklingsarbete inom ämnena forming, håndarbejde och slöjd samt utbildning av lärare för dessa ämnen.

                

Hemslöjden

Hemslöjd handlar om lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Vi har kunskapen om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle. Kunskaper som du kan ta del av genom kurser, föreläsningar och aktiviteter. 

        

Svensk Form

Bättre liv genom god design
Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag från regeringen att främja svensk design och arkitektur, både nationellt och internationellt.Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

        

Kunst og design i skolen

Kunst og design i skolen er en medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke formgiving, kunst og håndverk i hele opplæringen.