Fagligt samspil

Her kan du finde inspiration til det faglige samspil mellem naturgeografi og øvrige fag.

Studieretningstoning

Undervisningsministeriets logo

Studieretningstoning i naturgeografi

Faget er et naturvidenskabelige fag - et af det almene gymnasiums fire naturvidenskabelige fag. Det er fagets formål blandt andet at sørge for at eleverne opnår naturvidenskabelige kompetencer, der sætter dem i stand til at indsamle, bearbejde, modellere og formidle naturvidenskabelige data, samt at arbejde med geografiske informationssystemer og kort, og endvidere gøre eleverne i stand til at forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.

Læs også...

Elev med medie

Taksonomier: Bevægelsen fra nem til svær

Fagenes bevægelse fra nem til svær er ikke ens, hvilket kan vanskeliggøre fagligt samspil. Men en bevidsthed om fagenes taksonomiske forestillinger, letter samarbejdet. Er det Bloom, SOLO, Kolb? Hvilke vidensniveauer er der tale om?
768986_.jpg

Planlægning af tværfaglige forløb

Fagligt samspil, der ikke er styret af indhold eller pensum, men som i stedet er styret af de mål, som eleverne skal nå: Her får du forslag til de spørgsmål, som skal afklares i planlægningsfasen.
COLOURBOX2088937.jpg

Vejlederrollen i fagligt samspil

Annette Kjærgaard fra Syddansk Universitet holdt på AT-konferencerne i september 2010 er oplæg om vejledning. Om hvordan læreren er gået fra at være stifinder til vejviser. Selv om rådene ikke er fra igår, holder de endnu.
Gruppe af mennesker omkring et bord

Teamsamarbejde

Alle kender vi værdien af, at lærerne i en klasse samarbejder om et mål: et godt forløb, studiekompetence, klasserumskultur, etc. Hent gode råd om møder, forventninger og teamledelse.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord