Fastelavn - Sosu

Undervisningsforløb til Sosu på produktionsskolerne. Eleverne skal arrangere fastelavn for en gruppe børn fra en børnehave. Eleverne skal kende den historiske baggrund for fastelavn og nogle af de lege, der er forbundet med festen. De skal desuden erfare, hvad fastelavn som pædagogisk aktivitet kan understøtte i børns udvikling og trivsel.
SOSU
© Favrskov Produktionsskole

Hvad skal du som lærer bruge: 

Tekster omkring fastelavn, materiale til afvikling af fastelavnsfesten.

Hvor lang tid tager forløbet: 

1 uge forudsat at børnehave allerede er inviteret til fastelavnsfesten til f.eks. fjerde dag i forløbet.

Arbejdsform: 

Individuelt og i gruppe.

 

Sværhedsgrad: 

Afhænger af elevernes læse- og skrive kompetencer.

Forløbet:

Sådan gør du: 

  • Lad eleverne læse teksten Læs om fastelavnpå hjemmesiden Post & Tele Museum Danmark
  • Eleverne kan også læse teksten ” Fastelavnslege...og dén der først får spist sin bolle har vundet...” på hjemmesiden Karneval
  • Lad eleverne efterfølgende planlægge fastelavnsfesten i gruppen ud fra den viden, de har fået gennem læsning af tekster om fastelavn.
  • Efter afvikling af fastelavnsfesten med børnehavebørn og hvor eleverne har stået for og deltaget i tøndeslagning og lege, kan eleverne lave en skriftlig beskrivelse af aktiviteten, hvor eleverne minimum inddrager følgende pædagogiske begreber: Rollemodel, nærvær og omsorg og konfliktløsning. 

Eleverne kan eventuelt inden opgaven:

Formål og evaluering

Eleverne skal igennem forløbet få:

  • Kendskab til traditionen ”Fastelavn” og dens lege.
  • Kendskab til centrale faglige begreber.
  • Erfaring med at planlægge og afvikle en fastelavnsfest.
  • Erfaring med pædagogisk arbejde med børn i forbindelse med fastelavnsfesten.

Hvordan skal forløbet evalueres:

Læreren kan evaluere forløbet på baggrund af elevernes skriftlige beskrivelse af festen og/eller på baggrund af en snak med elevgruppen, hvor traditionen, lege og de faglige begreber diskuteres. Hvor gode og dårlige oplevelser deles og analyseres.

Resultatet af evalueringen kan formidles mundtligt eller skriftligt til eleverne. 

Relaterede filer

Undervisningsforløbet til udprint.

Relaterede links

Artikel på hjemmesiden Post & Tele Museum Danmark.
Film på Youtube, produceret af NAPCAN
Tekst om konflikter fra DCUM